Základy a zásady

27.01.2017 08:40

ZÁKLADY A ZÁSADY (Sveneric BOGSATER)

Použil jsem slovo „základy“ a slovo „zásady“; Možná z toho plyne dojem, že je považuji za to samé.

Nuže nepovažuji a tohle je něco Velmi důležitého. Je to dokonce úplně zásadní. Když učíte a cvičíte základy a zásady systému, musí vám být jasné i přes rozdíly, co je hlavním účelem základů a co je jádrem zásad.

Především když učíte, musíte v tom mít jasno a musíte být schopni samostatně pochopit rozdíl. Stejně tak musíte pochopit a mít jasno v rozdílu mezi Budô, jako válečnickou kulturou a Taijutsu, jako bojovou činností.

Okay, zpět k téma základy a zásady.

Základy: jak je vidím já, mohou být považovány za část něčeho většího. Začátek, pokud chcete. Z toho důvodu mohou být nahlíženy jako něco docela jednoduchého, jako něco, co můžete cítit za ponižující vyučovat studenty. Speciálně pokud jste černý pásek nebo považujete sebe za vyšší stupeň bojového umělce s velkou porcí důležitosti.

 Je důležité, jak jsem řekl, aby bylo jasno v tom, co rozumíme pod pojmem Základy, neboť jsme rozdílní a může se stát, že použijeme stejný výraz, ale myslíme tím rozdílné významy. Učitel tím může myslet zásady. Zatímco student nad tím přemýšlí, jako nad něčím poníženým na „jednoduchý“ začátečnický stupeň, protože on sám není dost dobrým.

Zásady: jsou to, z čeho něco povstává. Je to vymezení pravidel, na kterých je postaven systém. „To je to, co dělá, že to funguje“. A to je, podle mého názoru, velký rozdíl od trénování základních pohybů v počáteční fázi.

Ze zkušenosti z mých cest při konání toho, co mohu, pro Bujinkan Budô Taijutsu v mnoha rozdílných místech a kulturách, odvažuji se říci, že hodně základů není vyučováno dostatečně dobře a zásady se v mnoha případech ztrácejí v učeních.

Vezměme například způsob, jak udeřit pěstí. Někdy je to dost směšné vidět, jak je vyučováno obojí, jak základní technika, tak to, co dělá, že funguje.

Pokud znáte druh techniky, v tomto případě konkrétní druh úderu, musíte se zeptat sami sebe, co dělá to, že tento úder funguje. Tohle je zásadou základů. To je proč vždy říkám „Studujte pohyby více, než studujete techniku“. Musí nám být jasné, co je tím, proč věci fungují, když cvičíme. Pro mě je účelem v rámci tréninku, abych pochopil, jak to funguje a uvedl to do praxe, není to tak?

Kolikrát jste slyšeli od svého instruktora vysvětlení toho, co dělá to, že to pracuje, pouze pomocí cvičení úderů a zásahů. Slyšeli jste vůbec někdy takovéto druhy výroků od svého učitele?

 „Při útočení, nedávejte jakýkoli druh rány nebo úderu dokud nejste stabilní na svých chodidlech a dobře vyvážení“

 „Soustřeďte se na úder bez jakkoli patrné myšlenky na sílu“

Možná už jste to slyšeli, možná ještě ne….. 

Sveneric BOGSATER

Z jeho knihy “Points of view”

Překlad článku: https://bujinkangard.wordpress.com/2014/05/21/basics-and-fundamentals-sveneric-bogsater/