Slovník pojmů

age                                           (z ageru), zvednout, povstat, zvýšit

ankoku toshinjutsu                   techniky pro vidění v temnotě

arashi                                       bouře

aruki                                         chůze

asagasumi                                (kyusho bod) brada nebo přímo pod bradou

ashiko                                      drápy na nohou

ashikubi                                   kotník

ashi                                          noha, chodidlo

ate                                           úder

atemi                                        úder pro připravení techniky

atsu                                          zmáčknout

atto                                          zmáčknout dolů

awase                                       (z awaseru), potkat se

benkei                                      vnitřní holení kost

boku                                        strom

bo                                            tyč

budoka                                    bojový umělec

budo                                        bojové umění, cesta bojového umění

bufu                                         vítr bojového umění

bugeisha                                  bojový umělec

bujutsu                                    bojové dovednosti

bushido                                    cesta bojovníka

bushi                                        bojovník, samuraj

butsumetsu                              (kyusho bod) třetí spodní žebro

chi                                            země

chimon                                     geografie

cho ho                                      špionáž

chudan                                     střední pásmo

chu                                           střed

chunin                                      prostředník, organizátor

dai                                            velký

daijodan                                    vysoký postoj s mečem

daikomyo                                  (z buddhismu), jasné světlo buddhy, světlo ze srdce

daimon                                     (kyusho bod) velká brána, střed rameního kloubu

daisho                                       pár mečů nošený u boku

daito                                         dlouhý meč (katana, tachi)

dakentaijutsu                            techniky překvapení údery a kopy

dan                                           doslovně krok, označuje stupeň nad černým pásem

den                                            legenda, zvyklost

densho                                      psaný přenos, svitek, manuskript

do                                             pohyb, změna

                                                 cesta, způsob

                                                 trup těla

do jime                                     škrcení trupu pomocí střižení těla nohama

dojo cho                                    vedoucí dojo

dojo                                          tréninková hala

dokkotsu                                   (kyusho bod) adamovo jablko

doko                                          rozlobený tygr

doko no kamae                          defenzivní postoj rozlobeného tygra

dome                                         (z tomeru) zastavit

donton jutsu                              techniky ukrytí pomocí země

dori                                            (z toru) chytit, zmocnit se

eda                                            větev

edo                                            období 1600-1868, starší jméno pro Tokyo

empi                                          loket

eri                                              límec, obojek

fudo                                           nehybnost

fudoken                                     sevřená pěst

fudoshin                                    nepohnutelná mysl/duch

fudoza                                       nepohnutelný sed

fu                                              negace

                                                 vítr

fukiya                                        foukačka

fuko                                          přikrčený tygr

fukuro shinai                             bambusový tréninkový meč pokrytý kůží

furi                                            máchnout

futari dori                                  držení dvěma protivníka

gaeri                                          návrat

gaeshi                                       (z kaesu) otočit se, převrátit se, přehodit, protiútok

gake                                          hák

gakure                                       (z kakureru) skrýt se, zmizet

ganbette                                    pokračovat, vytrvat

ganmen                                     obličej

ganseki                                     skála

garami                                      (z karamu) zaplést, obtočit

gari                                           (z karu) zkostit

gassho no kamae                      uvítací pozice

gatta                                         forma, styl, vzor

                                                 jedna

gatame                                     (z katameru) sevřít

gawa                                        strana

gedan                                       nižší úroveň

ge                                            nízko

genin                                       operativec

genjutsu                                  umění iluze

geri                                          (z keru) kop

geta                                         dřeváky

gikan                                       zřetel na spravedlnost

gi                                            uniforma bojového umělce

giri                                          povinnost, závazek

                                               seknout

godai                                       doslovně velká pětka, odkazuje na pět elementů

goe                                         hlas, tón

go                                           pět

gogyo                                      pět principů, pět elementů-země, voda, oheň, vítr, prázdnota

goyo gyoku                              princip pěti pocitů a přání

gokui                                        základní bod

gokuraku                                  ráj

gomen nasai                            promiňte, je mi líto

go no sen                                přebrat iniciativu v momentě protivníkova útoku

gorin                                        (kyusho bod) pět kruhů, okolí žaludku

goroshi                                    (z korosu) zabít

gotonpo                                   ukrývání a únik pomocí pěti elementů

gyaku jime                               škrcení zezadu

gyaku                                       zadní strana, rub, opačný, obrácený

gyoku                                       (kyusho bod) drahokam, varlata

hachi                                        osm

hachimaki                                bílá bavlněná páska na hlavu

hadome                                   (kyusho bod) paleta, pod uchem na úrovni zubů

haibu yori                                zezadu

hai                                           ano

hajime                                     začněte

hajutsu                                    techniky úniku

hakama                                   formální rozdělená suknice

hanbojutsu                              techniky boje s holí

hanbo                                      doslovně půltyč, tři stopy dlouhá hůl

hane age                                  vyskočit, vynořit se

hane                                        (z haneru) skočit, vynořit se

                                                křídlo

han                                          polovina

happaken                                 osm listů, úder oběma rukama na uši

happo                                      osm stran, všechny směry

happo hiken                            osm metod tajných mečů

happo shuriken                        osmi hrotá házecí čepel

harai                                        (z harau) podmést

haramitsu                                (ze sanskrtu jako paramita) budhovo osvícení, základní myšlenka osvobození se

hashigo yari                            žebříkové kopí

hasso                                      zaútočit

heiho                                       vojenská strategie

henka                                      změna

henso jutsu                              techniky převleků a imitace

hicho                                       letící pták

hicho no kamae                       defenzivní postoj jeřába

hidari                                       levá

hiden                                       tajemství, tajný přenos

hiji ate                                    shuki ken, úder loktem

hiji                                          loket

hiji ori                                     lámání lokte

hiken juroppo                          šestnáct tajných způsobů úderů

hiki                                          (z hiku) táhnout

hira                                         rovný

hira no kamae                         přijímací pozice v jedné linii

hira shuriken                           plochá hazecí čepel

hiryuran                                  (kyusho bod) létající dračí zmatek, oční bulva

hi                                            tajemství

hishi                                        usušený vodní kaštan používaný jako vraní noha

hi                                             létat

hodoki                                     dostat se blízko, spojit se, únik

hoi                                          obkroužit, svázat, zabezpečit

ho                                           vyjadřuje buddhistický princip dharmy (zákon/pravda)

                                               směr, způsob, pravidlo

hojojutsu                                 techniky svazování, použití provazu k spoutání zajatců

hoko                                       obklíčený tygr

hoko no kamae                       přijímaci pozice obklíčeného tygra

hon gamae                             základní postavení

hon gyaku                              základní páka na zápěstí

hon jime                                 základní škrcení

hon                                         pravdivý, základní, běžný

hontai                                     trup

                                               morálka

hoshi                                      (kyusho bod) hvězda, podpaží

hoshi shita                             (kyusho bod) pod hvězdami, loketní kloub

iaijutsu                                   techniky tasení meče

ichimonji no kamae                defenzivní postoj v jedné linii

ichimonji                                znak pro číslo jedna

                                              z leva do prava

ichi                                         jedna

igadama                                 koule s hroty používané jako vraní nohy

iie                                           ne

inashi gata                             forma vyhýbání se a zastavení protivníkových útoků

in                                          (kyusho bod) stín, hrudní kost

inton                                     ukrytí, maskování

iri                                         (z hairu) vstoupit

itaken                                   široká čepel

itami jime                             bolestivé škrcení

itami                                     bolest

itto                                       meč

jakkotsu                               (kyusho bod) slabá kost, nadloktí mezi svalem a kostí

jigoku                                  peklo

jihi no kokoro                      laskavé srdce

jime                                     (z shimeru) sevřít, stáhnout

jinbujin fusatsu                    božské pravidlo pro bujina, nezabíjet lidi

jinchu                                  (kyusho bod) střed člověka, základna nosu

jin                                        člověk, nízko

jodan                                   vyšší úroveň

jo                                        středně dlouhá hůl (čtyři stopy)

                                           vrchol

jowan                                  nadloktí

jujiro                                   (kyusho bod) křižovatka, předek ramene

juji                                      deset slabik

jumonji no kamae               defenzivní křížový postoj

jumonji                               znak pro deset, kříž

junan taiso                          kondiční cvičení taijutsu

juppo sesho                        spojení v deseti směrech

ju                                        měkký

jutaijutsu                            metody zápasu, hody, páky, škrcení

ju                                        deset

jutsu                                   techniky, umění

jutte                                    obušek s přidaným hrotem

kaeri                                   vrátit

kaeshi                                (z kaesu) převrátit, přehodit

kaeshi waza                        protitechniky

ka                                       oheň

kagi                                    hák

kaiten                                 kutálet, valit se

kakitsubo                           (kyusho bod) postraní miska, dolík v podpaží

kaku                                   úhel, roh, koleno

kakushi buki                       skryté zbraně

kakushi geri                        podmet, půlměsíční kop

kamae                                 postoj

kama yari                            srpové kopí

kamiza                                bohové, svatyně pro uctění duchů

kansetsu                             kolení kloub

kappi                                  silný výskok

karamu                               ovinout, obtočit

kashira                                hlava

kasumi                                (kyusho bod) mlha, spánek

kata                                     forma

                                           jedna

                                           styl, typ, vzor

kataginu                              róba s tuhými rukávy pro ceremoniální účely

katame                                (z katameru) sevřít

katana                                 meč

katate dori kubijime            škrcení krku jednou rukou

katate                                  jedna ruka

kawa                                    strana

ken                                      meč

                                           úder

kenkotsu                             (kyusho bod) zdravá kost, čtyři body na hlavě kolem tenkotsu

ken no michi                        cesta meče

kenshi                                 expert šermíř

keppan                                krevní přísaha při vstupu do ryu

keri                                     (z keru) kopat

kiai                                      zaměřený výkřik k vyrušení protivníka

kiaijutsu                              techniky kiai

kihon                                   základní, zásadní

ki                                         povstat

                                            duch, mysl, srdce, duše, energie

kikaku ken                           úder démonovými rohy (hlavou)

ki ken                                  úder duchem

kime                                    soustředění jak fyzické tak psychické

kimon                                  (kyusho bod) pekelná brána, hrudníkový sval

kimono                                tradiční japonský oblek

kinketsu                              (kyusho bod) zakázané otevření, hrudní kost

kiriage                                 stoupající sek, sek vzhůru

kiri                                       (z kiru) sekat

                                            mlha

                                            krk

kiten ken                             úder rukou ve tvaru meče

ko ashi                                malé kroky po pohyb v listí a vodě

kobudo                                dávné bojové způsoby

kocho                                  motýl

kodachi                                krátký meč

koe                                      (kyusho bod) hlas, oblast dolíku v oblasti kyčle

ko goroshi                           zabití dítěte, lámání malíčku

koho geri                            kop dozadu

koho                                   záda, pozadí

ko                                        dítě

                                            hák, zpětný háček

                                            malý

                                            tygr

kokoro                                 srdce

koku                                    země, stát

                                            kámen

                                            obilí

kokyu                                   dech, dýchání

kongo ken                            úder sevřenou pěstí

koppo                                  kost

koppojutsu                          techniky lámání kostí

koppo ken                           úder kloubem palce

koroshi                                (z korosu) zabít

koryu                                   klasická stará tradice

kosei                                    (kyusho bod) tygří síla, varlata

kosei no kamae                    ofenzivní tygří postoj

koshi                                    kyčel, slabiny

koshijutsu                            údery na orgány a svaly

koshitsubo                           (kyusho bod) kyčelní jamka, střed kyčelního kloubu

kossi                                    kosti a prsty

kote gaeshi                          vnější lámání zápěstí

kote                                     zápěstí

kotsu                                   kost

kubi                                     krk

kubisuji                                zátylek

kubi ura jime                        škrcení krku zezadu

kudaki                                  (z kudaku) zlomit, rozbít, roztříštit

kuden                                   ústní přenos učení

ku                                        vzduch, nebe

                                            devět

kujiki                                    (z kujiku) vytrhnout, vyvrtnout

kuji kiri                                směřování energie

kuji                                      devět znamení-mudra používaná v esoterickém buddhismu

                                            devět slabik

kukan                                   prostor

kuki                                      energie bez formy

kumitachi                              cvičení s partnerem-s mečem

kumiuchi                              cvičení s partnerem-boj nablízko

kumo bashingo                    pavoučí žebřík

kumo                                   mrak

kumon                                 hrudník

kunoichi                              žena ninja

kuruma                               vozidlo, řídit

kusari dogu                         řetězové zbraně

kusari fundo                        řetěz se závažím

kusarigama                         kosa a řetěz

kuzushi                               (z kuzusu) zlomit, v budo-vyvést z rovnováhy

kyojitsu                               pravda a klam

kyojitsu tekan ho                umění nahrazení vzhledu reality

kyokei                                 (kyusho bod) silná šlacha, vrchol chodidla přímo za prsty

kyoketsu shoge                   čepel s hákem spojená s řetězem nebo provazem

kyokotsu                             hrudní kost

kyoku                                  prázdnota

kyoman                               pozorování, vnímání

kyomon                               náboženské učení

kyonin no jitsu                    umění využití strachu a pověr

kyo                                     nepřipravenost, faleš

kyudo                                 umění luku

kyusho                                vitální tlakový bod

kyu                                     studentský stupeň

ma ai                                  bojová vzdálenost mezi dvěma soupeři

mae                                    směr dopředu, předek

mae geri                             kop vpřed

mae no sen                         převzít iniciativu

makikomi                           (z makikomu) obklopit, obejmout

makimono                          svitek

maki                                   vinutí, obal

mata                                   vnitřní část stehna

matte                                  (z matsu) čekat

matzukaza                          (kyusho bod) vítr v koruně borovice, nad a pod koncem klíční kosti

mawashi                              (z mawasu) otáčet

mawatte                              otočit se

me                                       oko

meijin                                  mistr

menbu                                 (kyusho bod) obličej, čelo

menkyo kaiden                    certifikát plné zdatnosti

menkyo                                učitelská licence

men                                      obličej

men uchi                              úder do hlavy

metsubushi                          oslepující prášk, kouř, písek, pepř atd.

mi                                        tělo, osoba

michi                                    cesta

migi                                     vpravo

mikkyo                                 esoterický buddhismus

                                            tajná učení

mimi                                     ucho

mitsukudaki                          tři kiai pro poražení protivníka

nagare                                  pád, vodopád

nagashi                                 proud

nage                                     (z nageru) hodit

naginata                                halapartna, dlouhá tyč se zahnutou čepelí na konci

naname                                 úhlopříčný směr, šikmý směr

nana                                     sedm

nashi                                    žádný

neko te                                ocelový dráp-zbraň kunoichi

nihogiri                                seknutí do dvou směrů

nin                                       vytrvalost, trpělivost, houževnatost

                                            úkryt, tajnost

ninja juhachikei                    osmnáct stupňů výcviku ninji

ninja ken                              krátký meč ninji

ninja                                     osoba konající nin

ninpo ikkan                          nechť je ninpo tvou inspirací

ninpo mikkyo                       tajné umění ninpo

ninpo sanjurokkei                36 ninpo dovedností kombinující 18 samurajských a 18 ninjovských dovedností

ninpo                                    způsoby nin

nitto                                     dva meče

ni                                          dva

nuki ashi                               zametavý krok

obi                                        opasek

o                                            velký, veliký

odachi                                    dlouhý meč

okuden                                   vnitřní, tajná učení

omote                                    vnější, přední, jasný

omote sokugyaku geri            kop vnější hranou chodidla

onibi no jutsu                         umění démonického ohně

oni                                         démon, ďábel

onishinjutsu                           techniky ukrývání, umění neviditelnosti

ori                                          (z oru) zlomit

osae                                       (z osaeru) přitlačit, znehybnit

osae waza                               techniky znehybnění

oshigiri                                    sek tlakem

osoto gari                                velký vnější kosící hod

osoto guruma                          velký vnější kruhový hod

oten                                        kolo od vozu

otoshi                                     (z otosu) pustit

oyagoroshi                              zabít rodiče, drcení palce

po                                           způsob, pravidlo

rai                                           hrom

randori                                    volný zápas, sparing

ransetsu                                  sněhová bouře

rei                                           poklona, pozdrav

ritsudo                                    rytmus

rokushaku bo                          hůl dlouhá šest stop

roku                                        šest

ryaku                                      zkrácení, koncept

ryo                                          oba, dva

ryomune dori                           uchopení za hruď oběma rukama

ryote                                        dvě ruce

ryoude jime                             škrcení dvěma rukama

ryu                                          drak

                                               škola, styl, tradice

ryufu                                       (kyusho bod) vítr ve vrbách, průdušnice

ryuha                                      škola, styl, tradice

ryuka                                      (kyusho bod) drak vespod, lýtka

ryumon                                   (kyusho bod) dračí brána, prohlubeň na rameni

sain                                        (kyusho bod) ztracená pasivita, pod levým okem

sakki                                      intuice, vnímání agresivní myšlenky nebo záměru

sankaku jime                          tříbodové škrcení

sanshin no kata                      cvičební formy ducha tří srdcí v taijutsu

sanshin                                  tři srdce, srdce tří

san                                         tři

satori                                     osvícení

saya                                       pochva na meč

seigan no kamae                    defenzivní postoj v jedné linii

seishin tanren                        duchovní zocelování

seishin teki kyoyo                  duchovní zdokonalení

seitaku                                  (kyusho bod) hvězdné bahno, prohlubeň v loketním kloubu

seiza                                     formální sed

sempai                                  starší student

senban                                  druh shurikenu

sen                                        iniciativa, 1000

senkoku jidai                         období Válčících států

sennin                                   mystik

sen no sen                            převzetí iniciativy hned jak protivník zaútočí

sensei                                   učitel

seoi                                       (ze seou) nést někoho na zádech

setsu                                     sníh

shaken                                  házecí hvězdice

shako ken                             úder drápy

shibari                                  (z shibaru) svázat

shichibatsu                           (kyusho bod) sedm tahů, kyčel ze strany

shichi                                    sedm

shi                                        prst

                                            čtyři

shihan                                  starší instruktor

shiho tobi                             skoky do 4 směrů

shikan ken                            úder vystrčenými klouby

shikin haramitsu daikomyo    každá zkušenost v životě je posvátná a obsahuje možnost vyjevit univerzální

                                             pravdu nebo osvícení, které hledáme                             

shikin                                    pocit harmonie uvědomělý si smysly a srdcem

shikko                                   způsob chůze po kolenou

shikomi zue                          meč v holi

shikoro                                 úzké čepelové nastroje a pilky

shikotzu                                (kyusho bod) šik, rozkroku podobná část palce

shime                                    (z shimeru) stáhnout, sevřít, ždímat

shinai                                    cvičný meč z rozděleného bambusu

shinchu                                 (kyusho bod) střed srdce, prostředek hrudi

shin                                       srdce, mysl, duch

shinken gata                          reálný bojový výcvik

shinobi aruki                         ninja chůze

shinobi                                  ninja, vytrvalost

shinobi gatana                       ninja meč

shinobi ho                             umění lsti

shinobi iri                              metody skrývání a vstoupení

shinobi juhappan                   18 ninja dovedností

shinobi no mono                    osoba provádějící nin

shinobi zue                            dutá tyč s ukrytým řetězem

shinto                                    konečný, šok, úder

shinto hiho                            tajné učení shinto

shishin ken                            jehlový úder

shitan ken                             úder špičkou tří prstů

shita                                      zespoda, pod

shito ken                                úder palcem

shizen ken                             tělo jako přirozená zbraň

shizen                                    přirozený

shizen no kamae                    přirozený přijímací postoj

shomen                                  předek

shoshin no kamae                  postoj prvního těla

shoten no jutsu                      šplhat do nebes, způsob lezení na stromy

shoto                                     krátký meč

shugyo                                   tvrdý trénink

shu                                        dlaň, ruka

shuki ken                               úder loktem

shuko                                     drápy

shumon                                  duchovní brána

shuriken                                 házecí čepele

shuto ken                               úder malíkovou hranou

sode                                       rukáv

sojutsu                                   umění boje s kopí

soke                                       hlava rodiny, školy

sokkei                                    slabiny

sokki ken                                úder kolenem

sokkotsu                                nárt

sokugyaku geri                       kop špičkou nohy

sokuho geri                            kop do strany

sokuho kaiten                        kotoul stranou

sokuho tobi                            skok stranou

sokuto geri                             noha čepel, kop hranou nohy

sokuyaku geri                         kop patou

soto                                        vnější

suigetsu                                 (kyusho bod) měsíc na vodě, solar plexus

suihei                                     vodorovný

sui ren                                    trénink ve vodě

sui                                          voda

suki                                        otevřít protivníka

sutemi                                    sebeobětování

suwari waza                            techniky v sedě

suwatte                                   sednout si

suzu                                        (kyusho bod) zvon, varlata

suzuzue                                  mnišská hůl se zvonky na vrcholu

tabi                                         obuv s odděleným palcem

tachi                                       meč

                                               postavení

tachi waza                               techniky postavení

tai                                            tělo

                                                velký

taiboku                                    velký strom

taihenjutsu                              techniky hýbání tělem, kotouly, skoky, pády

taijutsu                                    umění pohybu těla

tai ken                                     úder tělem

taisabaki                                  techniky přirozeného pohybu těla, vyhýbání se tělem

taisuru                                     z obličeje do obličeje, konfrontace

takagi                                       velký strom

take                                          bambus

taki                                           vodopád

tameshi giri                               zkouška sekem

tanden                                      (kyusho bod) břicho, dva prsty pod pupkem-hara

tanto                                         nůž

taoshi                                       (z taosu) hodit dolů

tatami                                       slaměná matrace

tawara                                       slaměný řýžový balík

te                                              ruka

teisoku                                      chodidlo

teki                                            nepřítel

tekubi                                        zápěstí

ten chi jin                                  nebe země člověk

ten                                             (z tenjiro) otočit, kroužit

                                                  nebe, vrchol

tengu                                         goblin s dlouhým nosem-napůl člověk, napůl vrána

tenmon                                      meteorologie

                                                  (kyusho bod) nebeská brána, nadoční oblouk

tento                                          (kyusho bod) nebeský vrchol, vršek hlavy

tessen                                        železný vějíř

tetsubushi                                  železné vraní nohy

tetsui                                         železné kladivo

tetsu                                          železo

tetsuzan                                     železná hora

tobi                                            skok

tobi keri                                     kop ve výskoku

todi                                            (z toru) popadnout, chytit

togakure ryu                               škola skrytých dveří

to                                               meč

                                                  dveře

                                                  zahodit, položit

toki                                            (kyusho bod) nárt

tomeru                                       zastavit

tomoe                                         velká čára

tomoe nage                                 hod ve velkém kruhu, hod žaludkem

ton                                              únik

tori                                              ten, ckterý provádí techniku

                                                    (z toru) uchopit

                                                    pták

totoku hiyashi                              vyhnout se shurikenu

tsuba                                           záštita na meči

tsugi bune                                   skládací loď

tsuke                                           (z tsukeru) připojit, připevnit

tsuki                                            (z tsuku) bodnout, udeřit

tsuki otosu                                  složit, zrušit

tsure                                            (z tsureru) vzít někoho s sebou

uchi                                             (z utsu) udeřit

                                                    vnitřní

uchi gake                                     složit za pomoci nohou

uchi mata                                     útok z držení

ude                                               ruka

uke                                               (z ukeru) přijmout

                                                     příjemce techniky-útočník

                                                     blok-jodan uke např.

uke nagashi                                   kryt

ukemi                                            přijmutí tělem, pády, kotouly, předejít zranění

uko                                                (kyusho bod) nerv v krku

ura                                                vnitřní, opačný, zpětný

ura kimon                                      (kyusho bod) vnitřní brána démonů, 4-5 žebro-hrudní sval

ura uchi                                         úder zadní stranou ruky

ushiro                                            záda, pozadí

wakarimasu                                    rozumím

waki                                               strana, postranní

wakizashi                                       krátký meč

waza                                               technika

yaku                                                (kyusho bod) lýtka

yamabushi                                      horský bojový mnich

yame                                               stop

yamikeigo                                       cvičení ve tmě

yari                                                 kopí

yoi                                                  připraven

yojutsu                                           nadpřirozené triky

yoko aruki                                      chůze stranou

yoko men                                       (kyusho bod) strana hlavy

yoko                                               strana

yon                                                 čtyři

yoroi                                              japonské brnění

yoshin                                            zvedající se duch, srdce

yubi                                                prst

yugasumi                                        (kyusho bod) odpolední mlha, prohlubeň za uchem

yuin                                                (kyusho bod) pravá pasivita, pod pravým okem

yumi                                               luk

zanshin                                           zůstávající duch, ostražitost

zarei                                                tradiční poklona v sedě

zen                                                  filozofie založená na meditaci a buddhistických principech

                                                        předek

zenpo                                              směr vpřed

zenwan                                            předloktí

zeio                                                 (ze seou) nést na zádech

zu tsuki                                           úder hlavou