Žádný meč

27.01.2017 08:41

Část o Muto Dori z Knihy rodinných tradic válečného umění Jagjú Munenori

Žádný meč

„Být bez meče" ještě nutně neznamená, že musíš protivníkovi sebrat meč. Také to neznamená, že si musíš zachraňovat pověst viditelným pokusem o odebrání meče soupeři. Umění boje bez meče spočívá v tom, nedat se zabít, i když nemáš meč. Základním cílem rozhodně není snažit se meč nějakým způsobem získat.

Nejde o vytrvalou snahu urvat to, co někdo schválně drží z tvého dosahu. Uměním boje bez meče je i to, že se nevyhýbáš příležitostem, kdy ti vlastní meč může být odebrán. Ten, kdo se soustředí na to, aby nepřišel o meč, zapomíná, proti čemu bojuje, a celou dobu se jen snaží, aby neztratil meč. Tím pádem nemůže nikoho zabít. Vítězstvím přitom je, nebýt zabit sám.

Smysl je v tom, nedělat umění ze schopnosti sebrat druhému jeho meč. Skutečné umění spočívá ve schopnosti nedat se skolit tehdy, když nemáš meč po ruce.

Umění boje bez meče nespočívá v odebírání meče druhým. Jeho cílem je volné využití všech prostředků. Jestliže jsi neozbrojen a třeba i dovedeš sebrat druhému jeho meč a použít jej jako vlastní, co můžeš vzít do ruky, aniž by ti to pomohlo? I když držíš třeba jen pouhý vějíř, můžeš přece bojovníka s mečem přemoci. To je cílem umění boje bez meče.

Řekněme, že kráčíš s bambusovou holí a někdo tě napadne s dlouhým mečem v ruce. I když se bráníš jenom holí, můžeš zvítězit, pokud jej zbavíš meče; stejně tak ovšem zvítězíš, aniž bys mu meč sebral, pokud mu zabráníš v tom, aby tě skolil. Takový přístup je třeba považovat za základní myšlenku boje bez meče.

Cílem boje bez meče není ani odebírání mečů, ani zabíjení lidí. Jestliže se tě nepřítel vytrvale snaží zabít, tehdy bys mu měl meč vzít. Samo odebrání meče však není cílem, s nímž je třeba boj začínat. Slouží jen účelu správného pochopení bezpečného odstupu. To znamená sledovat takovou vzdálenost mezi sebou a nepřítelem, kde tě jeho meč nemůže zasáhnout.

Znáš-li vzdálenost, v níž se nacházíš mimo jeho dosah, nebojíš se protivníkova sekajícího meče. Je-li tvé tělo vystaveno útoku, aktivně o tomto útoku přemýšlíš. Nemáš-li meč, nemůžeš jej protivníkovi ani vzít, pokud stojíš mimo jeho dosah. K odebrání meče musíš vstoupit do dosahu jeho ran; abys jej mohl vzít, musíš se vystavit smrtelnému nebezpečí.

Boj bez meče se zakládá na přístupu, kdy ostatním dovolíš, aby si ponechali své meče, a bojuješ s nimi pouze rukama. Chceš-li však v boji uspět, musíš se k protivníkům dostat blízko, neboť ruce jsou kratší než meč.

Je nutné rozlišit mezihru protivníkova meče a tvých vlastních rukou. Tehdy meč tvého soupeře tne za tebe, zatímco ty proklouzneš pod jeho jílec a pokusíš se jej zastavit. Když nadejde pravá chvíle, nejednej podle pevného vzorce. V každém případě nemůžeš protivníka zbavit meče, pokud se nepřiblížíš těsně k němu.

Boj bez meče je největším tajemstvím této školy. Tělesný postoj, umístění meče, zaujetí postoje, vzdálenost, pohyb, vynalézavost, držení, útoky, vnější vzhled a úmysl - to vše vychází z přístupu boje bez meče, který je tedy hlavním jádrem učení.