Trénink odolnosti

27.01.2017 08:34

Trénink odolnosti

Vy, kteří jste vykročili po cestě Budô, byste měli být schopni vykonat „skutky odolnosti“. Nechte mě vám dát nějaké příklady k vysvětlení toho, co tím míním.

Před vaším fyzickým tréninkem, (Po pár cvičeních, až tomu lépe porozumíte) se rozhodněte dokončit cvičení nezávisle na tom, jak těžké nebo obtížné by mohlo být. Vaším cílem, by mělo být, být schopen dokončit nejtěžší a nejobtížnější cvičení, které dokážete, vedeni čistě silnou vůlí. Měli byste se naučit řídit své tělo a zvolit si pro sebe, kterého výsledku chcete dosáhnout. Dalším skutkem odolnosti může být přinutit se vstávat některá rána velmi brzy, i když to není nutné, když máte volno, například o víkendech, dát si dietu nebo nepít alkohol (Jestli budete, vám řekne vůle) v časovém období, které si sami určíte. Jak jsem řekl, i když to není nezbytné, udělejte to! Důvodem je trénink a rozvoj vaší silné vůle.

Také jsou možné skutky odolnosti na emocionální úrovni a měli by být prováděny, když je to třeba. Může to být donucení se udělat něco, co neradi děláte. Často říkám lidem, se kterými trénuji, že by, pokud nemají náladu jít cvičit a raději zůstanou doma odpočívat, dívat se na televizi nebo něco podobného po tom, co měli těžký den v práci, se měli přinutit jít do dojo. Měli byste přinutit sami sebe to udělat, i když se vám to nelíbí, jednoduše proto, že máte důvod to udělat.

Duševní skutky odolnosti mohou být například, donutit se, za použití silné vůle, dosáhnout určitého cíle ve svém studiu, ve své práci nebo v situacích každodenního života. Použijte sebe disciplínu k dosažení cílů, které si před sebe postavíte.

Skutky odolnosti za použití síly vůle vedou během času k zesílení vůle a schopnosti dokončit to, co jste začali. Jednoduše řečeno-každodenní praktické Budô; je to cesta bojovníka. Správné studium Budô, vede ke zdokonalení mysli a těla, která vede k rozvinutí vlastností jako je úcta a zdvořilost.

Metody nebo rutina fyzické a mentální disciplíny jsou důležité pro sebevývoj a sebepoznání, protože bez toho nebudete schopni mít kontrolu sami nad sebou. Pokud nemůžete kontrolovat sami sebe, stane se z vás duchovně dorostlá připomínka, v duchovním smyslu, děcko. Znát sebe znamená rozumět, co mohu a co nemohu. Toto má velkou důležitost, pokud dojde na situaci v reálném životě.

Pátá zásada nám říká: Měj obojí, jak svůj čas, tak mysl, plně zabývající se Budô a měj svou mysl hluboce položenou v Bujutsu.

 

Sveneric BOGSATER

Third book : Points of view

Překlad článku: https://bujinkangard.wordpress.com/2014/05/19/practice-acts-of-resistance-sveneric-bogsater/