Teserakt přirozenosti

31.05.2018 09:43

Teserakt přirozenosti

 

Vyučujíc Mutō Dori roku 2018, Hatsumi Sensei stále opakuje, je to o kontrole. Ale kontrola, o které mluví, je odlišná od obecného povědomí, které máme o tomto slově.

Během výuky kaligrafie, jsem se zeptal na „kontrolu,“ a on napsal “Kū.” (1) Protože je to jedno z pár Kanji, které rozpoznám, podíval jsem se na něj tázavě a on se usmál.

Ve vlaku zpět do Kashiwa jsem o tom přemýšlel.

Kanji jsou piktogramy. Slova nebo věty mají několik možných interpretací. A často se doplňují, i když nedefinují stejný objekt. Stanovili jsme vztah mezi lidmi a Kūkan (viz předchozí post). To je, proč nemůžeme ovládnout protivníka v Přirozenosti, protože jsme stejné povahy. Každá akce se děje bez myšlení, spontánně. (2)

Včera mluvil o Shizen Ryoku, čemuž jsem si vybral rozumět, jako „síla Přírody.“ (3) Tato síla Přírody je něco, co “je“ bez jakékoli lidské představy. Je to Shinyo, základní povaha všech věcí. (4) Shinyo je „takovosti“ nebo „jakosti“, v Angličtině vzácný termín s významem „Stav věcí, takových, jaké jsou.“ (5)

Isso Chozanshi napsal: "Obklopím vesmír pomocí mé mysli; a díky vesmíru není nic, co brání mé mysli. Bohatství a sláva, štěstí a bída jsou jinde. Když hledáte takové věci, můžete je získat nebo možná ne - to není něco, co je zaručeno. Největší štěstí je uvnitř vás. Pokud hledáte svou mysl z celého srdce, získáte ji jistě. Jednoduše nehledejte iluzi. "(6)

A tento "přirozený stav věcí tak, jak jsou" je to, co vidíme, když Hatsumi sensei provádí pohyby. Jak jeden z jeho Uke řekl: "Nezdá se, že se ho útočník týká." Sensei se pohybuje záměru. Tento druh nevšímavosti mu umožňuje ovládat Ukeho na fyzické a duševní úrovni.

Kontrola je totální a permanentní. Dokonce i před započetím útoku. Sensei se pohybuje v jiné dimenzi, dimenzi Přirozenosti. Dává najevo něco mimo naše chápání: tesarakt Přirozenosti. Nebyl jsem si jistý, jestli mohu mluvit o tesaraktu. Ale můj partner řekl, že dnes je už každý obeznámen s tímto termínem, neboˇbyl použit v jednom z filmů o Thorovi. Ale v odkazech nechám link. (7)

Tento stupeň Budō je daleko od našeho dosahu, ale alespoň ho můžeme vidět. Už není žádné Waza a Sensei to zdůraznil na svých posledních hodinách mnohokrát. Technika je pouze mechanická. Musíte cvičit Waza, ale tohle není to, kde končí cesta vaší výuky. Jakmile jsou vaše pohyby přirozené, může být dosažena tesaratkt úroveň Budō. Nebudete se učit, jak toho dosáhnout v Densho. Protože Densho pracuje pouze s fyzickým světem (8) Sensei nám předkládá něco důležitějšího Denshō, opravdový přenos! (9)

Názorně to předvedl útokem na svého Uke pomocí meče. Udeřil Ukeho zpomaleně a protivník nemohl odrazit sek. Sensei to vysvětlil tak, že čím rychleji útočíte, tím je větší šance, že budete odraženi. Čím rychleji na to jdete, tím více jste uzamčeni. Když on se pohybuje, nemůžete změnit průběh svých akcí. Díváte se, jak vás porazí. Přidal k tomu, že to je, proč je provádění Tameshi Giri (10) k ničemu, protože každý může přeseknout slaměnou rohož. Ale když má slaměná rohož zbraň a pokusí se seknout zpátky na vás, je to úplně jiné.“ Shrňme to. Řekl bych to takhle, nebojujte se slaměnými strašáky!

Později požádal partnera, aby ho sekl. A i když si Uke myslel, že ho trefil, Sensei tam nebyl v okamžik, kdy tam meč dorazil. Uke řekl „útočit na Sokeho je jako zkusit proseknout skrz Noren Je to nemožné neboť čepel tlačí a nemůže seknout látku. (11)

Ve 4té dimenzi, kde se Soke pohybuje, se snažíme bojovat s Kūkan, vesmírem, marně. To je proč on opakuje “Tatakai Janai,” Zde není boje!

Válečnická bojová umění Bujinkanu nejsou pro zabíjení, ale pro mír. To je tesarakt: 4tá dimenze Přirozenosti.

"Moudří a rozvážní lidé z dávných dob měli ten pravý bojovný duch a nezabíjeli."
Issai Chozanshi, z knihy “The demon’s sermon on the Martial Arts.”
____________________________________

1. 空, Kū: nebe; vzduch; nebesa; počasí; stav mysli; pocit; klam; lež
2. 自然, Shizen: přirozenost, spontánnost, Příroda
3. 自然力, Shizen Ryoku: Síla/odolnost/schopnost Přírody. Nebo přirozená síla/odolnost/schopnost!
4. 真如, Shinyo: tathata (Sanskrt), základní povaha všech věcí. Citováno v “Advanced stick fighting” od Hatsumi Sensei, str.38
5. Thusness: https://en.wiktionary.org/wiki/thusness
6. https://cultofnyarzir.wordpress.com/2014/07/07/a-review-of-the-demons-sermon-on-the-martial-arts-by-issai-chonzanshi/
https://www.goodreads.com/book/show/455922.The_Demon_s_Sermon_on_the_Martial_Arts
7. Teserakt: v geometrii čtyřrozměrnou analogií krychle, jde tedy o speciální variantu nadkrychle pro d=4. Odborněji by mohl být teserakt definován jako pravidelný konvexní čtyřúhelník s osmi krychlovými nadstěnami.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teserakt

8. 伝書, Densho: kniha nebo svitek, který byl předáván po generace; kniha tajných vědění
9. 伝承, Denshō: předání (informace); legenda; tradice; přenos
10. 試し切り, Tameshi Giri: sekací test
11. 暖簾, Noren: (krátký) závěs, který visel u vchodu do obchodu; rozdělené opony slouží k rozdělení prostorů v domě.

https://ninzine.com/page/2/