Taijutsu no Kamae

14.06.2019 14:22

Někteří bojovníci tvrdí, že Kamae jsou buď ofenzivní, nebo defenzivní postavení těla. Já osobně si myslím, že je to trochu zjednodušené tvrzení.

Postavení těla je v té nejjednodušší formě zrozeno z reakce. Reakce na to, co pociťujeme nebo předpokládáme jako nebezpečné, nebo reakce na náhlý útok. Postavení těla může být projevem, kterým se bráníme; je to zkrátka reakce na cokoli, co nás potká. Prvním účelem postavení těla je tedy obrana a díky tomu, podle mého názoru, jsou všechna Kamae ve svém zrodu defenzivní /obraná postavení/přístupy/akce.

Mluvil jsem o reakci a budu také mluvit o odezvě, takže bych rád vyjasnil, jaký je mezi nimi rozdíl.

Reakce je zrozena z tendencí nestabilní mysli. Svůj původ má ve strachu a touze, je protikladné povahy. Reakce je pokusem zachránit se. Je to velmi jednoduchý výraz – výraz strachu

Naproti tomu odezva se rodí v klidné mysli a s vysokou a citlivou pozorností. Odezva není žádným způsobem blokována nebo omezena a je tedy spontánní, beze strachu. Když je zapotřebí akce, prostě k ní dojde.

Trénovaný a/nebo zkušený člověk by měl tedy jednat jinak a s jiným tělesným postavením/přístupem, než člověk bez tréninku a zkušeností. Trénovaný člověk by měl být schopen zůstat klidný v potenciálně stresující nebo nebezpečné situaci a odpovídat podle potřeby, používaje znalosti načerpané během tréninku a ze svých zkušeností. Takový člověk, bude na situaci odpovídat a ne reagovat.

Kamae, jak to vidím já, je tedy fyzickou odpovědí na naši vnitřní obezřetnost, ne výrazem vycházejícím z reakce. Správné Kamae je také věcí taktiky a strategie, stejně jako vzdálenosti, rytmu a načasování. Jsme-li schopni zůstat klidní, naše mentální obezřetnost nám umožní intuitivně správně odpovědět na nebezpečí, konfrontaci nebo překvapivý útok. To nám ve skutečnosti umožní zaujmout správné Kamae, jak pro agresorovu akci, tak pro aktuální vzdálenost. Tak lze v základu vidět Kamae. Jako dobrý tělesný postoj, který neponechává žádnou mezeru v naší obraně. Takové Kamae může také sloužit k pozorování. Ve stejnou chvíli ukážeme svému protivníkovi, že v naší obraně nejsou žádné mezery. Výsledné Kamae každého z nás může, do jisté míry, být mírně odlišné, jelikož struktura svalů a kostí každé osoby je unikátní.

„Kamae by mělo být správné a proto se po správném procvičování stane přirozeností. Nikoli obráceně.“

 

Sveneric Bogsäter

Kniha první: Odrazy mysli