Strategie Kontroly v Bujinkanu

26.01.2017 15:26

Strategie Kontroly v Bujinkanu

 

Vlak zařinčel kolem Bujinkan Honbu dojo. Podíval jsem se dolů na nůž v mých rukou. Vzhlédl jsem na Hatsumi Senseie, který mi řekl, ať ho bodnu. Vrazil jsem nůž směrem k němu. Udělal kiai, které z něj vyšlo jako zaskřípění, zasténání, jako zvuk staré železné brány.

Nebyl to lidský zvuk. A on byl před mým obličejem, smějící se. Padl jsem na zem. Zeptal se mě, jestli mohu promluvit a podělit se o to, co jsem právě teď cítil, se všemi studenty v dojo. Vše, co jsem dokázal říct, bylo, že jeho úsměv mě shodil na zem.

Bylo velmi obtížné popsat svůj trénink se Sokem během tohoto výletu. Ne protože bych neměl co sdílet. Ale protože psaní nebo mluvení o tom odvádí pozornost od mého prožitku jako takového.

Nechtěl jsem, aby moje vlastní myšlenky nebo předsudky zasahovaly do přímého přenosu učení, které nám Soke předává. Tak jsem čekal. Absorboval jsem tolik, kolik jsem jen mohl. A teď teprve cítím, že se mohu začít dělit.

V každé jednotlivé lekci nám říká Hatsumi Sensei nebojovat, ale kontrolovat. Vlastně nám říká, že tohle je myšlenka, ze které vychází jeho výuka. Používá 外来語 gairaigo (vypůjčené z angličtiny) výslovnost slova kontrola. V japonské výslovnosti se to stane コントロール kontorooru.

Říká nám, že to, co ukazuje, se nedá učit. Říká,

„Neučím vás jak bojovat. Ukazuji kontrolu. Pokud se snažíte bojovat, pak je to velmi nízký stupeň budo. Prosím naučte se kontrolovat.“

Proč se tohle nedá učit? Protože je to kontrola, není to waza. Waza (techniky) se dají učit. Ale tohle není waza. Je to kontrola.

Soke říká, že teď už neučí techniky. Říkal nám, mějte tuto kontrolu あも一寸の玉 虫 amo issun no tama mushi. Při reálné konfrontaci je toto „amo“ velmi důležité.

Lekce Hatsumi Senseie jsou všechny o kontrole. Ale nejprve musíte mít kontrolu nad sebou, pouze pak můžete kontrolovat protivníka. Předváděl to znovu a znovu, tím že kontroloval své protivníky bez toho, aby se jich dokonce dotkl. Stalo se mi to pokaždé, když jsem mu čelil. Vysvětlil to asi takto:

 „Musíte být schopni nedělat techniku, jen ji tak či tak nechat se stát. Toto je námět pro 15. dany pro tento rok.“

Jedna z cest, jak to dělá, je kukan no コントロール kontorooru… kontrolovat kukan nebo používat kukan ke kontrole. Ale je zde varování: Jakákoli metoda, kterou zkusíte použít, pravděpodobně nebude fungovat! To je tajemství této strategie.

Protože není asi možné sdílet všechno, co zažívám zde v Japonsku pouze v jednom článku, napíši sérii článků. Možná je nazvu strategie kontroly v Bujinkanu. Pokud chcete dostat všechny, zajistěte si jejich odběr zde.

When I attacked Hatsumi Sensei with the knife, he asked me to share the feeling I got from him. In that moment it was overwhelming, so I couldn’t say much except that his smile made me drop to the mat. But now that I’ve had some days to consider what happened, my feeling is that he used one of the strategies I will write about next. 次次次… The next one is the best one!

Když jsem zaútočil na Hatsumi Senseie nožem, zeptal se mě, jestli chci sdílet jeho feeling. V tu chvíli to bylo ohromující, tak jsem nedokázal říci více než, že jeho úsměv mě srazil na rohož. Ale teď, když jsem měl pár dní na přemýšlení o tom, co se stalo, můj feeling je, že použil jednu ze strategií, o kterých budu psát příště. 次次次… Další je tou nejlepší!

Michael GLENN

Source : https://bujinkansantamonica.blogspot.fr/2016/12/bujinkan-strategies-of-control.html