Strategie kontroly v Bujinkanu 3

26.01.2017 15:29

虚実 Kyojitsu kontroly: Strategie kontroly v Bujinkanu 3

Hatsumi Sensei vydechl z hrudníku. Jeho útočník ho šel uchopit oběma rukama, ale pak Soke složil svůj cíl. Bylo to, jako by shrnul útok pryč, odhodil svého protivníka stranou.

Pokud jste sledovali mé tréninkové zápisky, pak víte, že toto kyojutsu, nabídnutí cíle, je jednou z Bujinkan strategií kontroly, o které píši od doby mého posledního tréninku s Hatsumi Senseiem. Vysvětloval, že tak učil kontrolu Jugodany. Řekl, že neučil techniku.

Pořídil jsem pár fotek sněhu kolem Bujinkan Hombu Dojo ráno před tím tréninkem. Za pár dní potom už všechen roztál. Pokud nebudeš pozorný jako Bujinkan učitel, tvoje vlastní studentské dny se také rozpustí.

Soke řekl, že lidé dělající sport dělají techniku, ale my se snažíme volně plynout tak, že se to nedá kopírovat. Plynutí je nejdůležitější věc v boji. To je, proč on vyučuje tímto způsobem. Toto nám řekl:

„Musíte se stát takovým druhem osobnosti, která se nedá zkopírovat.“

Když takto Soke vydechl z hrudníku, nabízel svému protivníkovi iluzi. Cíl nebyl reálný. Použil slovo 的 mato a řekl nám, abychom kontrolovali pomocí vytvoření cíle.

Způsob, kterým pohnul svými rameny, byl velmi volný, A dále nás přinutil se všechny smát, jak zavrtěl ušima. Ukázal nám to, jako způsob kontroly protivníka pomocí dokonalé kontroly nad svým vlastním tělem.

Když mi řekl, ať ho chytím, udělal toto svým ramenem a pak už jsem jen letěl vzduchem. Řekl mi:

„Nadzvedávám rameno tímto druhem kyojitsu. Měl bys být schopen pohnout jakoukoli částí svého těla.“

Nabízíte cíl, jako 虚 kyo nebo iluzi. Pak ho udeříte pomocí 実 jistu nebo pravdy. Jindy Soke provedl toto s mečem. Blokoval sek svým vlastním mečem. Ale nechal svůj obličej přímo před čepelí svého protivníka. Nevypadalo to bezpečně!

Ale jeho cíl byla iluze. Hned, jak se protivník pokusil seknout, Soke otočil a udeřil ho prudce tsubou do žeber. Podíval se kolem na naše zmatené obličeje v dojo a řekl:

„Každý se snaží použít meč a to je proč nechápete kyojitsu. Kyo přichází první a pak až jitsu.“

Když kontrolujete vašeho protivníka pomocí iluze, nemusíte vlastně ani bojovat. Vlastně se ho nemusíte ani dotknout. Hatsumi Sensei řekl: měli byste to cítit ve vzduchu. Použil frázi:  空気で殺気 kuuki de sakki.

Můžeme na to myslet, jako na způsob cítění záměru nepřítele ve vzduchu. Ale také, jako projev naší hrozby do vzduchu. Je to, jako byste udeřili vzduchem nebo na samotný kukan. Jak tohle funguje?

Mnozí z nás toto cítili od Hatsumi Senseie. Stalo se to mému příteli Yabunaka-sanovi. Díval jsem se jak Yabu zaváhal a pak zamrzl. Dále pak zakopl přímo před Sokem, tak že si mohl zlomit ruku. Hatsumi Sensei se ptal Yabunaki, aby popsal tento pocit. Yabunaka řekl, že je to jako byste cítili, že vás udeřil, i když to neudělal.

To je pravý opak předvedení cíle, jako iluze. Udeříte pomocí iluze! Vlastně nám Hatsumi Sensei řekl, že toto byla cesta 遠当之術 tōate no jutsu (nebo dokonce 遠當之術). Je to úder ze vzdálenosti.

Ale Soke řekl, že nepoužíval tōate k úderům, používal je ke kontrole. Pro mě to byl okamžik, který byl velkým klíčem k této mé celé cestě a mému úsilí porozumět Hatsumi Senseiově momentálnímu učení.

I was lucky to be invited to uke for Soke in almost every class. And these experiences were like a gift. Every day that I train in Japan or in my own classes, I feel humbled by the generosity of my teachers and students. I hope you can have that in your training as well.

Měl jsem štěstí, že jsem byl vyzván jako uke pro Sokeho pro skoro každou lekci. A tyto zkušenosti byly jako dar. Každý den kdy trénuji v Japonsku nebo své vlastní lekce, cítím se pokořený štědrostí svých učitelů a žáků. Doufám že to také můžete cítit ve svých trénincích.

Michael GLENN

Překlad článku: https://bujinkansantamonica.blogspot.fr/2017/01/the-kyojitsu-of-control-bujinkan.html