Sonkei: Respectus (respekt)

09.03.2017 14:12

Dnes jsem si pro vás připravil překlad textu od Arnauda Cousergue o téma roku 2017 Kannin Dokuson

Sonkei: Respectus
Kannin Dokuson, nové téma pro rok 2017 je pouze o “respektu”.
Po Senseiově vysvětlení to vidím jako Sanshin:
• Vzájemný respekt
• Respekt k protivníkovi
• Respekt k sobě samému

Každý pohyb by měl obsahovat tyto tři aspekty. Ale co vlastně “Respekt” doopravdy znamená?
Všichni toto slovo používají, ale kolik z vás si uvědomuje jeho plný význam a dosahy? Infinitiv „Respicere“ pochází z latinského „Respectus“ se často používá a vyjadřuje mnoho zajímavých konceptuálních schémat, která si zde přezkoumáme.
Respekt pochází z Latiny. Když jsem studoval Latinu před více než třiceti lety (sic), bylo slovo dost používáno. Respekt je jedno z první tisícovky nejpoužívanějších slov. Je odvozeno od infinitivu “Respicere” a dává “Respectus”.
Slovo vyjadřuje některá zajímavá konceptuální schémata, která osvětlují jeho hloubku. “Respectus”znamená „starat se o“, „zajistit pro“, „zvážit co“, „sledovat v zájmu čeho“
Opravdový význam slova Respectus je „ohlédnout se za“, to je původní smysl a “Respekt” v moderním jazyce je podstatné jméno odvozené od slovesa. (1)
Rozumím tomu, jako „za předpokladu“ nebo „zastávat funkci“. Proto vám dovoluje „ohlédnout se zpět na“ vaše činy a poučit se. To je sebe respektování vyučované senseiem. A to je původní smysl.
Teď, pokud dáváte pozor na pět významů výše, “Respectus” je sloveso a ne podstatné jméno. A “Respekt” v moderním jazyce, je podstatné jméno odvozené ze slovesa. Toto sloveso má pro mě dvě hlavní interpretace: vážit si a mít v úctě. Obě vyjadřují tuto myšlenku vzájemného respektu a respektování protivníka. (2)
Japonci používají podstatné jméno “Sonkei” (3) a má oblíbená interpretace je „vysoký respekt“. Vysoký dává stejný význam převaze, váženosti a úctě. Oba, japonský i latinský jazyk, chápou podstatné jméno, jako Omote – protivníka a Ura – mě samotného. Když Omote a Ura jsou jedním, potom je „vzájemný respekt“ – inyō dosažen.
Jako student, respektuj svůj trénink a respektuj svého partnera, je to pro váš oboustranný prospěch. Tímto způsobem vám cvičení přinese více. Nezapomeňte, že trénink Budó je trénink pro Život. Vytrvejte a budete úspěšní.
Kannin Dokuson (4)
upozornění: Kan (貴) a Son (尊) mají naprosto stejný význam
__________________
1. Moderní význam slova Respekt se datuje od 16. století.
Re = zpět + specere = dívat se na. Příklad “spectacles-brýle.”
2. Slovník poskytuje následující:
respekt = podstatné jméno
2.1. pocit hlubokého obdivu pro někoho nebo něco vyvolaný jeho schopnostmi, kvalitami nebo výsledky. "Režisér měl velký respekt k Douglasovi, jako herci.“
synonyma: úcta, respekt, velkou úctu, vysoké mínění, uznání, obdiv, aprobační, schvalovací, ocenění, odhad, laskavost, popularita, rozpoznávání, úcta, hrůza, úcta, čest, chvála, pocty. "Respekt vzhledem k velkému umělci."
2.2. patřičný ohled na pocity, přání, nebo práva druhých. "Nedostatek respektu mladých lidí k jejich rodičům."
3. synonyma: díky ohledu, považování si, ohleduplnost, slušnost, zdvořilost, úcta. "Mluví ke staré paní s úctou."
4. 尊敬 Sonkei, tohle je “son-” z Kannin Dokuson, téma 2017; ctěný, cenný, vzácný, ušlechtilý, vznešený. “-kei” úcta, respekt, čest, ctít
5. 貫忍 独尊
貫KAN, 一貫/ikkan/stálost; soudržnost; začlenění | jeden kan (přibližně 3.75 kg, 8.3 lb) | jeden kousek sushi. 貫/kan/kousek sushi
忍 NIN, 忍/nin/vytrvalost; sebeovládání; trpělivost; zdrženlivost
独DOKU, 独り/historie/jedna osoba | samota; osamělý
尊SON, 尊ぶ/vážit si; cenit si; uznávat; respektovat nebo 貴ぶ/považovat si; cenit si; uznávat; respektovat

https://kumafr.wordpress.com/2017/02/28/sonkei-respectus/