Sebeobrana bez meče

26.01.2017 15:20

Sebeobrana bez meče=無剣護身術=護心術=五心術

Doug Wilson

Při svém tréninku, jsem se naučil (a uvedl jsem to již mnohokrát), že jedním z rozhodujících aspektů Budo je Vzdálenost a vzdálenost je zcela dynamická a multidimenzionální. Sokeho vzdálenost je těžko postižitelná, neidentifikovatelná a oddělená od jakéhokoli specifického výsledku jiného, než projev prostoru každé jednotlivé situace. Je to svoboda, je to odstup, je to tvořivé, je to přehled a je to intuitivní=Goshinjutsu (五心術)-(5 způsobů srdce).

Pokud se podívám zpět na skoro dvě desítky let života a tréninku v Japonsku s Hatsumi Sokem, není překvapujícím poselstvím, které jsem se naučil a byl schopen včlenit do svého života, jednoduchý aspekt vzdálenosti. Je třeba odolat potřebě okamžité reakce uchopit těžko postižitelnou vzdálenost a být trpělivý-nepředstavit si snadné následování. Nakonec snaha o následování bojového umění není jen stát se zero, ale přijmout zero. Nakonec se musíte naučit nalézt vítězství skrze porážku.

V přítomné době je mi čím dál víc jasné, že učení Sokeho jsou hodně důležitá pro přítomnost a nadcházející budoucnost. Ve světě bujícím konflikty na mnoha úrovních se stává neobyčejně zřejmým, že celková sebeobrana nemůže být pouze jednoduchý fyzický aspekt sebeochrany, ale musí být včetně srdce, duše a mysli. Musíme se naučit vzdálenost sanshin. Proč se dostat do cesty újmě? Proč provádět činnosti, které z vás učiní cíl? Proč zneužívat vaše tělo až k prosazení nemoci? Proč se nevěnovat věcem, které vás učiní šťastnými? To je sebeobrana, jak je mým skromným názorem.

Kromě toho, musíme chránit sebe před přírodou, zatímco ve stejnou dobu se musíme stávat více přirozenými. Musíme hledat úkryt před měnícím se klimatem, zatímco tišíme vnitřní bouři. Musíme se chránit před těmi, kteří mají v úmyslu nám způsobit újmu, teprve až více postoupíme k ochraně před těmi, kteří nám podstrkují zákony, které vám umožní sebeobranu. Musíme se naučit bojovat ve tmě bez meče. Nejvyšší stupeň sebeobrany je muto dori. Boj beze zbraně, boj v nevýhodě, boj bez toho stát si za svým a boj bez způsobení újmy. Může to vypadat jako nemožný čin a já věřím, že to je, nicméně následování Budo poskytuje duševní pohodu, která nepřestává.

Cítím, že tato myšlenka je hodně spojena s tématem tohoto roku Muto Dori: musíme se naučit bojovat boj bez meče. Nebo spíše s mýtickým mečem nebo mečem pravdy a významu. Muto dori je podle Sokeho vrcholem a možná nejvíce etickým a nejméně proviňujícím se. Musíme rozehnat konflikty laskavostí tsurugi nebo mečem srdce nebo meče více než srdce.

Snadno se řekne, těžko udělá. Je zde mnohem více, než umíme vnímat očima. Nejde jen jednoduše dívat se, poslouchat a učit se. Musíte cítit, vnímat a pustit. Takové konání si žádá přítomnost a jedině přítomnost může vést k takové čistotě srdce.

Muto Ikkan-聖龍

Překlad článku https://henka.wordpress.com/2013/07/19/swordless-self-defense%E7%84%A1%E5%89%A3%E8%AD%B7%E8%BA%AB%E8%A1%93%EF%BC%9D%E8%AD%B7%E5%BF%83%E8%A1%93%E4%BA%94%E5%BF%83%E8%A1%93-2/