San shin no kata

13.09.2017 15:59

San shin no kata

Vše musí mít počátek. Počátek pro většinu studentů Bujinkanu obsahuje san shin no katu. Nedávno se dostal na mou hodinu student. Studoval Bujinkan již dříve. Někteří lidé cvičí trochu jinak než ostatní v Bujinkanu, proto jsem ho požádal, aby předvedl to, čemu říká san shin. To, co mi předvedl, bylo úplně jiné, než to, čemu se říká san shin no kata v Japonsku. Bylo to založeno na feelingu, se kterým přišel Steven Hayes, s pohyby rozdílnými od čehokoli, co se nachází ve formách vyučovaných v Japonsku. Promluvil jsem si s ním a projdeme si spolu san shin způsobem, jakému jsem se naučil v Japonsku. Ale jeho příklad ukazuje, že i dnes existuje mnoho falešných představ o san shin.

Zaprvé, pět elementů se používá jako počítadlo, nic víc. Vypadá to, že použití země, vody, ohně, větru a prázdnoty zmátlo Hayese a dovedlo ho k tomu, že jim dal větší důležitost, než doopravdy mají. Ve vzdálené minulosti, jako bylo v 8. století, měli velmi důležitý pojmový obsah a stále mají, pokud se dostanete hlouběji v náboženství. Ale pro zbytek společnosti jsou pouze starším způsobem, jak napočítat do pěti.

Takže byste neměli cvičit Ka no Katu (forma ohně) s myšlenkou agresivního pohybu. Když už něco, váš stav mysli by měl být soustředěný a klidný, jak jen je to možné.

Co se týká pohybů. Kata jsou souborem velmi krátkých pohybů. Zaprvé, vše, co uděláte je krok dozadu a poté krok dopředu s máchnutím rukou jako kyvadlem a udeříte imaginární cíl. Tak to je.

Ale v těchto jednoduchých pohybech je toho skryto tak moc. To, co dělá san shin je, že zakládá výchozí nastavení. Pohyby nejsou taktické, místo toho budují dovednost. Nejsou proto, aby byly prováděny „jak jsou“, ale mají vás naučit návykům.

Existují jisté věci, které byste měli dělat vždy, když můžete. Věci, pomocí kterých vytvoříte sílu, použijete kolena k ovládnutí části vašeho těla tak, aby vaše celé tělo stále něco posilovalo, místo aby posílilo pouze jedinou končetinu. Tohle je životně důležité. A my bychom je měli vždy procvičovat bez ohledu na to, co děláme. Ale ve chvíli, kdy se k nám blíží někdo s úderem na náš obličej plnou silou, určitě nebude problémem, že věnujeme menší pozornost našim kolenům.

To je smysl san shin, samostatné procvičování. Když ji cvičíme, jsme schopni se soustředit pouze na určité typy věcí. Můžeme cvičit kata s pozorností upřenou na to, jak děláme kroky a podobně. Jedno provedení může být se zaměřením na jednu část těla a další na jinou. Není zde mnoho pohybů, tak je vše pod drobnohledem. Bez toho, když vás někdo bije, je mysl volná pro koncentraci na to, co vlastně se s tělem děje a vytváří se určité návyky.

Pohyby, které jsem se naučil v Japonsku, jsou přehnaně zveličené. Něco, čím ti, kteří mají více zkušeností, ukazují, že pokud vše provedete špičkově, vaše pohyby se zkrátí. Jeden chlapík, který cvičil Wada-ha karate objevil, že místo zveličených pohybů při stahování své ruky dozadu, při začátku jejich formy bloku, během bitky v baru kde dělal vyhazovače, může přímo provést blok, ale stále použije své boky a celé své tělo pro zesílení účinku. Poté se někteří lidé, které znal, rozhodli, že stažení nebudou procvičovat, protože v reálném boji nebylo stažení vidět. Ale když se dostali do opravdového boje, tak zjistili, že jejich bloky vycházejí pouze ze síly paží a jsou bez jakékoli podpory boků nebo jiných částí těla.

Proto jsou pohyby, které děláme v san shin hodně velké a přehnané, než ty, které děláme v reálném životě. Jsou jen samostatnými cvičeními.

Další důvod, proč jsou tak velké, je v tom, aby se dalo určit, kde děláme chybu. Pokud uděláte krátký pohyb, je někdy těžké říct, jestli vám boky pomáhají je zesílit nebo ne. Tohle je menší problém, pokud jsou pohyby obrovské. Je to něco jako ta scéna při snídani v Mladém Frankenstainovi, kde Gene Wilder předčítá deník svého strýce, který začíná, že stvořili obrovské monstrum, aby měli menší potíže s drobnými částmi. (A končí to scénou, kde Marty Feldman říká, „Bude velmi populární.“)

Když se dostanete ke Kihon Happo, začnete se vyrovnávat s tím, jak interagovat s jinými těly. Naučíte se směry ve vztahu k jiným lidem, jak ovlivnit jejich rovnováhu a podobně. Ale san shin je jen o tom, jak provádíte věci vy. Je vaše stavba spolehlivá? Umíte udržet rovnováhu, když se pohybujete? A tak podobně. Ideálně se stanou skrze san shin tyto věci vaším výchozím nastavením, takže když se naučíte novou techniku, můžete se zaměřit na sekvence a lekce k ní náležící a ne na to, co dělají vaše kolena. Tím, že si uděláte čas na oddělení těchto typů principů, získáte obrovskou odměnu v podobě toho, že je budete moci vidět a stavět na nich. A že nejsou něčím, co se naučíte a jde se dál. Mistři se k nim vrací a cvičí san shin. Je to nejlepší každodenní cvičení. Jak se zlepšujete, tak jste více schopni uvědomovat si více a více jemných bodů. Na začátku jste ohromeni, když to vidíte poprvé. Ale jak se věci stávají známější, dostanete se do lepší pozice, abyste si uvědomili jemnější body. A tak je san shin něčím, co roste u každého, kdo se věnuje Bujinkanu, nezáleží na tom, kolik mu je let.

Bohužel existuje pár zvrácených verzí san shin tam venku, jak ukazují mé dosavadní zkušenosti. Běžnější je případ, kdy se jí někdo naučil z videa nebo knihy a naučil studenty svému nekompetentnímu pochopení. Ti studenti to pak předali dál, co se naučili, v dobré víře, neuvědomujíc si škody, které tím napáchají.

Toto je má vlastní zkušenost. Můj první učitel v Americe začínal pod Hayesem a naskočil na loď Bujinkan. Ale během skoku, mu nikdy nebyla ukázána san shin. Tak se jí naučil z videa a pak jí naučil nás. Když jsem se dostal do Japonska, začal jsem objevovat všechny ty malé nedostatky, které nebyl schopen zaznamenat. Má verze san shin je naplněná lekcemi a já dokážu ukázat aplikaci pro každý pohyb, včetně toho, jak je první krok vzad v první katě lekcí v generování energie.

Pro ty, kteří si myslí, že znají san shin, by toto mohlo být lekcí. Až příště pojedete do Japonska, přijměte sami pro sebe výzvu a požádejte japonské shihany, aby se podívali na to, jak jí cvičíte a ukázali vám svou verzi, abyste zjistili, proč dělají to, co dělají. San shin je základ všeho, co děláme. A existuje spousta lidí, kteří jí učí, aniž by znali její plnou sílu, navzdory tomu čemu věří. Chce to mít sílu zpochybnit to, čemu věříte, ale znovu, neměli bychom být kroužkem pletení.

San shin je jádro. Je čas, abychom se podívali z jiného úhlu na věci, na kterých všichni stojíme.

https://www.coloradospringsninjutsu.com/Ranting_and_Ravings_2016/Entries/2017/9/8_San_Shin_no_Kata.html