Před tím než použijete slovo „Bushido“

15.12.2017 14:02

Před tím než použijete slovo „Bushido“

Japonský termín „Bushido“ znamená „cesta válečníka.“ Známý válečník, který získal proslulost, byl Taira no Kiyomori (1118-1181). Do Kiyomoriho časů „bushi (武士)“, jinak známí jako samurai (侍), byli považováni, jak naznačuje čínský znak, jako „ti kdo slouží“ a kterým bylo povoleno vstoupit na císařský dvůr pouze za výjimečných situací. Existuje pořekadlo: „jedno umění souvisí se všemi.“ Kiyomori byl generál, který také vystoupal na post hlavního vládního ministra a pomohl zorganizovat zemi politicky, čímž demonstroval mnohostranný smysl obojího, válečníka a samuraje. Vynikal jako stratég a byl zběhlý jak v sestavování, tak ve vedení armády v boji. Také vlastnil politickou moc a ve stejnou dobu i finanční prostředky k vybudování armády. Politická moc se nevztahuje pouze k jednoduchému povědomí o taktice, raději ke schopnosti vidět daleko za přítomnost, což je mnohem více důležité. Další vládci, kteří vládli Japonsku, jako například Oda Nobunaga (1534-1582) a Tokugawa Ieasu (1542-1616) také vlastnili takový vhled do budoucnosti.
Smysl pro vědění nebo intuici je prvním bodem uvnitř esence (gokui) budo. Dosáhnout tohoto bodu znamená, že jednotlivec získal schopnost předvídat budoucnost jako mudrc nebo svatý. Esence boje také vyžaduje schopnost předpovědět budoucnost. V Budo, symbolem předvídání je tygr. Tygr navrhuje sílu předpovědi, usuzuje a vidí skrze jevy a lidi; a přežívá pomocí toho, že nemá obavy z bezprostředních triviálních záležitostí. Věřím, že v tomto čase utrpení z válek a soupeření, je tato schopnost důležitější, než kdy jindy. Kromě toho, co je důležité není fyzické nebo vědomé předvídání, ale vyvozování a předpověď založená na podvědomí nebo „ultra vědomí.“
Běžně, takovýchto pár vyvolených se nazývá „géniové,“ ale „génius“ v jiném smyslu významu znamená změnu v něco jiného než je člověk. Genius (tensai) neznamená, jak naznačují znaky, božskou schopnost (tensai 天才), ale schopnost se změnit (tensai 転才). Například, volně se změnit buď na hmyz, nebo zvíře podle toho, jak moc je to nezbytné. Hmyz, zvíře a rostlina jsou schopni povědomosti a pouze sdílením tohoto smyslu pro povědomost se umíme spojit s božským vědomím. Vskutku, z tohoto pochází a znovu se rodí síla přírodních sil. Jinými slovy, „génius“ změny je přirozené vědomí nebo ultra vědomí, které převyšuje lidskou rasu. Bojový umělci pátrají po rozvíjení této „změny génia.“ To se nazývá Tenchijin san sai no ho – pravidlo tří schopností Nebes (ten 天), Země (chi 地) a Člověk (jin 人).
Tato schopnost může být rozvíjena do jisté míry skrze trénink a procvičování. Nicméně, trénink sám v sobě, i když po mnoho let, nezajišťuje dosažení tohoto stupně. Mimo to, samo dosažení Tenchijin san sai no ho nedělá jednotlivce odolného vůči tragédii a utrpení. Po smrti válečníka Kiyomori, například, přišli dvě děti generála protivníka, jejichž život ušetřil a vyvraždili celou jeho rodinu.Tato epizoda, jak je zaznamenána v Heike monogatari, odráží pravdu pořekadla: „všechny věci jsou pomíjivé.“ Uvnitř budo existuje pět morálních zásad: jin-gi-rei-chi-schin. Těchto pět zásadních cností začíná benevolencí. S alternativními znaky (gojo) může být také vyjádřeno jako pět požehnání (gojo). Ale pouze nejschopnější bojovníci byli schopní kontrolovat sami sebe a pevně tlačit stranou lidské sklony k nesobeckosti a dobrosrdečnosti a tak jim bylo dovoleno přežít v bitvách a zavést své jméno. Bez tohoto by jim to nepřineslo štěstí. Musíme si pamatovat nicméně, že toto je pouze jedním z mnoha aspektů v proudu času.
Toto ultra vědomí (cho-kankaku) může být chápáno jako neomezené vědomí (cho-kankaku). Přidáním kanji radikálu „shinyo“ k „cho“ (znak pro nekonečno), začne to znamenat uniknout nebo vyhnout se. Znak „cho“ v sobě zahrnuje smysl pro obranu, únik a vyhnutí se, které jsou důležité v Ninjutsu.
Musí být nicméně uznáno, že je velmi těžké pro velitele, který postrádá slitování, soucit nebo shovívavost, získat důvěru nebo popularitu. Zakladatel vlády Kamakura, Minamoto Yoritomo (1147-1198), se například stal v historii neblaze proslulým zabitím svého mladšího bratra Yoshitsune poté, co se mu plně nepodřídil. Poddanému Ody Nobunaga, Tokugawa Ieyasuovi, bylo nařízeno, aby jeho nejstarší syn Nobuyasu spáchal seppuku, rituální sebevraždu. Tento čin přinucené loajality zformoval základy tři sta let vlády Tokugawského šógunátu. Třebaže během tohoto činu byl Ieyasu zbožňován a konsolidoval ohromnou moc, jeho reputace nenávratně utrpěla. Navzdory pronášení, „sebeovládání je základem věčného míru a bezpečnosti, přemýšlejte o nenávisti jako váš nepřítel,“ byl považován za vládce bez slitování.