Porozumění Sanshin

22.01.2018 11:14

Porozumění Sanshin

Musím se přiznat: Nebyl jsem nejlepším učitelem. Sanshin jsme dělali v hodinách výjimečně. Myslel jsem si, že je to super jednoduché a že nám to ubírá vzácný čas, který máme v hodinách na „opravdový trénink“, kde cvičíme techniky. Upřímně, myslel jsem si, že je to trochu nuda a nadbytečnost. Poté jsem si začal všímat, že Hatsumi Sensei dává hodně důraz na Sanshin a mluví o tom, jak to bylo důležité pro trénink. Tak jsem se rozhodl se na to podívat znovu.

Pohyby v Sanshin

Sanshin no Kata (三心の型) je soubor 5 spojení pohybů cvičených použitím tří různých metod. Těchto pět pohybů je:

  1. Chi no Kata (地の型) “Vzor Země”
  2. Sui/Mizu no Kata (水の型) “Vzor Vody”
  3. Ka/Hi no Kata (火の型) “Vzor Ohně”
  4. Fu/Kaze no Kata (風の型) “Vzor Vzduchu”
  5. Ku no Kata (空の型) “Vzor Prázdnoty”

Poznámka: Elementy vyjmenované výše korespondují se starou metodou počítání. Ačkoli Stephen K. Hayes použil elementy, jako způsob rozčlenění a popsání pohybů, tohle je pouze jeho vynález a nekoresponduje s ničím v Bujinkanu ani v japonském cvičení. Elementy jsou pouze používány jako způsob počítání – nic víc.

Sanshin: Tři mysli

Jméno Sansin je často překládáno jako „tři srdce“. Nicméně, kanji shin (心) se dá také přeložit jako „mysl.“ V západních jazycích obvykle oddělujeme význam mysli, jako týkající logiky (metody) a srdce, jako týkající se emocí nebo charakteru. Možná by bylo více správné číst Sanshin jako „Tři mysli“ nebo „Tři způsoby uvažování.“ Číslo tři odkazuje na 3 různé způsoby jak cvičit pohyby. Tyto tři metody jsou:

  1. Shoshin Gokei (初心五型) “Pět druhů začátečníkovi mysli”
  2. Gogyo no Kata (五行の型 ) “Pět příkladů elementů”
  3. Goshin no Kata (悟心の型) “Příklad osvícené mysli”

Zatímco podstata pohybů Sanshin se nemění, to jak se cvičí, záleží na tom, jakou z výše zmíněných metod použijeme.

Shoshin: Mysl začátečníka

Shoshin Gokei úroveň nebo metoda obsahuje cvičení 5 kata samostatně, proti imaginárnímu protivníkovi. Z praktického pohledu se tohle může zdát, jako nejvíce primitivní úroveň tréninku, kde začátečník rozvíjí základní nebo výchozí pohyby Gyokko Ryu. Každá kata je prováděna záměrně k pěstování tělesné koordinace rukou a nohou. Jednoduše podáno, student se učí, jak provádět každý pohyb.

Nicméně, můžeme zkoumat více do hloubky výběr jména tohoto stupně „Shoshin“; v Zen Buddhismu tato fráze znamená mít otevřenou mysl, když studujeme předmět. Mít Shoshin znamená nechat předem utvořené názory stranou a nahlížet na předmět pokaždé zčerstva. Co se týče pohybů, nese to s sebou ducha objevování. Umožňuje zaměřit se na změnu uvnitř cvičení pohybu.

Při mém vlastním cvičení jsem zdůrazňoval to, jak se pohybují boky, aby vytvořily sílu. Cítím, že tohle je vytvářeno uvnitř každého ze Sanshin pohybů. Stále, tohle pouze odráží můj vlastní trénink. Když Shiraishi Sensei demonstroval Sanshin, prováděl to s pocitem skoro pádu vpřed jako dodatku k jeho „chodidlo, páteř, ruka“ metodologii. Když to demonstroval Noguchi Sensei, byl v tom důraz na máchnutí rukama pro vytvoření obrátek. Someya Sensei zdůrazňoval správné přenášení váhy a úhel útoku. Zatímco podstata pohybů zůstala stejná pro každého, důraz se měnil, podle toho, co každý sdílel za pocit, jako skrytý význam v pohybech.

Gogyo: Použití Elementů

Když je 5 pohybů cvičeno jako Gogyo no Kata, jsou prováděny proti protivníkovi. V tomto stupni se studenti učí, jak se teorie základních pohybů převádí do tréninku proti protivníkovi. Gogyo nutí studenta používat načasování, vzdálenost a další faktory z důvodu použití techniky proti útočníkovi.

Pohyby by se měli upravovat jen minimálně pro použití, ale nicméně nepotřebují úpravu; rozdílná výška/dosah útočníků si může žádat úpravu ve vzdálenosti a práci chodidel, útok samotný si může žádat rozdílný úhel útoku, úder může vyžadovat úpravu v závislosti na otevření a vzdálenosti, atd atd. Smysl je vychytat základní pohyby, stejně jako se naučit přizpůsobit se, když se podmínky změní.

Goshin: Získávání Vědomostí

Poslední úroveň je Goshin; vědomá mysl. Zde jsou kata vykonávána, jako metoda meditace pro získání osvícení. Zatímco předchozí dvě úrovně vyžadují svědomité soustředění na rozvoj a přizpůsobení správného pohybu, tato úroveň skoro požaduje absenci vědomého myšlení; pohyby jsou souvislé – pohyb do a z každé katy je spontánní – dokud student nezíská okamžik „osvícení.“ Osvícení v tomto smyslu je jistým druhem náhlého zjevení.

Skoro bez vyjímky, meditace obsahuje jakýsi aspekt utišení mysli a Sanshin je v tomto případě použitá, jako prostředek. Věřím, že to má dvě funkce: za prvé, učíte se používat své tělo pohybovat mimovolně, a za druhé, umožňujete tak sobě pozorovat svůj pohyb abstraktním nestranným způsobem.

 

Sanshin je Shuhari

Je zajímavé, že mnoha způsoby Sanshin koresponduje s konceptem Shuhari, což je japonským náhledem na cestu k mistrovství. Více do hloubky jsme se zabývali Shuhari v článku, který si můžete přečíst zde. Nicméně, Shuhari se dá přeložit jako „zachovat/kopírovat, prolomit, překonat.“ Ve smyslu Sanshin, Shoshin může znamenat totéž, co - zaprvé se naučit kopírovat (Shu-zachovat/kopírovat), poté Gogyo učí jak se přizpůsobit pro aplikaci (Ha-prolomit) a konečně Goshin, naučit se něco hlubšího, než je pohyb samotný (Ri-přesah hranice).

To znamená, že Sanshin je analogií pro učení celkově; funguje jako plán toho, jak by se měli studenti učit. Neučí jen základní mechanické pohyby, na kterých se později staví, podporuje také úmyslnou metodologii pro učení všeobecně. To znamená, že Sanshin není jen mnohem hlubší, než souborem základních pohybů, ale jedním z nejdůležitějších věcí v celém umění.

Hatsumi Sensei řekl, že Sanshin je mít „mysl tříletého“. Ve třech letech je mozek ve stádiu rapidního učení se absorbování obrovského množství informací v jednom okamžiku. Alison Gopnik, dětská vývojová psycholožka popsala velkou analogii k tomuto ve svém Ted Talk:

Pozornost a uvědomování dospělých je něco jako světlo reflektoru. Takže co se stává dospělému, je že se rozhodne, jestli je něco důležité nebo významné a tomu pak věnuje pozornost. Naše uvědomování si toho na co se zaměříme, se stává extrémně jasným a živým a vše ostatní kolem jistým způsobem zastíní…. Tak máme velmi zaostřenou, účelově zaměřenou pozornost. Pokud se podíváme na nemluvňata a malé děti, uvidíme něco úplně jiného. Myslím, že nemluvňata a malé děti mají více lucernové než reflektorové uvědomování. Takže nemluvňata a malé děti jsou na tom špatně, co se týče zaměření se na pouze jednu věc. Ale jsou na to skvěle, když mají přebírat mnoho informací z mnoha zdrojů najednou.

Věřím, že tohle je myšlenka, na kterou odkazoval Soke, když říkal „myslete jako tříletí“; říkal, abychom měli to, co Alison nazývá „lucernové uvědomování.“

Takže příště, až budete v pokušení přeskočit „jednoduché“ nebo „nudné“ věci pro „opravdové“ věci (jako já), zastavte se a podívejte se na ně znova; možná budete překvapeni tím, co vám uchází.

https://todaidojo.com/ninjutsu-training/understanding-the-sanshin/

Scott Hamilton