Platí 3 = 5?

26.01.2017 14:57

Platí 3 = 5?

Během jedné z mých nedávných přednášek věnovaných začátečníkům, jeden z nich, po velmi důkladném poslouchání, přišel za mnou a ptal se mě proč sanshin = 3 duše/srdce, když máme gogyô = 5 elementů? Nebo když to vezmeme jednoduše, proč 3=5?

Co mám rád na začátečnících je to, že jsou dychtiví pochopit a přijdou a ptají se na otázky, které by si vyšší stupeň nebo starší studenti nedovolili položit. A co mám rád je, že jsou to často otázky mnohem hlubší, než jaké se zdají být na první pohled.

Tak proč platí 3 = 5?

Formy pěti elementů se původně nazývaly shoshin gôkei gogyô no kata a byly později přejmenovány senseiem na sanshin no kata. Dnes je v bujinkanu nazýváme jak “sanshin no kata”, tak “gogyô no kata”.

Sanshin zapsáno 三身 jsou tři klenoty Buddhismu, ale v bujinkanu je to zapsáno 三心 a znamená to 3 duše/srdce. Později uvidíme, co to zahrnuje.

Gogyô znamená pět (japonských) elementů 五行. Zde gyô 行 má význam cvičení, trénování nebo procvičování (jako v shugyô 執行, cvičení odříkání). Gogyô jsou také často nazývány “godai” 五大 nebo gotai 五体 ukazující důležitost pěti elementů chi , sui , ka , fû , kû   jsou to základní stavební kameny představující podstatu času a místa vedoucí k šestému elementu shiki 識, vědomí, moudrost (sanskrt “vijJaana”, विज्ञान).

Jestliže se podíváme na pojmenování gôkei, jediná věc, kterou jsem našel je 合計 a znamená „celkový součet“. Když víme, že tento shoshin zde 初審, znamená “počáteční, původní”; můžeme pojmenování rozumět, jako „pět tréninkových metod k rozvíjení počátečního spojení (těla a mysli)“. Jednoduše řečeno těchto pět cvičení je kořen porozumění celku, rozmanitosti možností vedoucích k jednotě; nebo jak se pohybovat přirozeně.

Tak proč 3 = 5? Protože obě terminologie vymezují rozdílné aspekty stejných věcí. Sanshin odkazuje do minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Učíte se skrze pět forem pohybovat se před útokem, během útoku, po útoku. S tímto objevíte vaše porozumění načasování a rytmu.

Sanshin odkazuje do tří úrovní ten, chi a jin. Věnujete se pěti formám a soustředíte se, buď na ruce (ten úroveň), na nohy (chi úroveň) nebo na celé tělo (jin úroveň). Sanshin také odkazuje do tří okamžiků v každé z těchto jednotlivých forem: kamae, ukemi, kaeshi. Přístup, přijetí, obrana. Sanshin také odkazuje k začátečníkům, středně pokročilým a pokročilým tak, že kdokoli může najít něco nového závisejícího na jeho či jejím stupni zdatnosti. Tohle je poslední vysvětlení, také říká, jak mohou rozdílné „pravdy“ být v tom, jak dělat tyto pohyby. Sanshin se chová, jako s duší tříletého dítěte. Pokud si můžete tohle uchovat, kdykoli najdete přirozený pohyb.

Gogyô odkazuje do pěti elementů, které vnímáme. Prosím, všimněte si, že zde odkazujeme k Japonským (nebo Tibetským) elementům a ne k Čínským. Godai nebo gogyô jsou vždy soustředěny na chi, zemi. Sensei jednou vysvětloval, že na rozdíl od Číňanů, Japonské porozumění elementům šlo vždy skrze chi. Máme chi, chisui, chika, chifû, chikû. Pokud z toho uděláte obrázek, dostanete jakýsi druh kříže s chi veprostřed. Gogyô odkazuje do pěti smyslů vedoucích k šestému smyslu. Viděli jsme toto shiki, vědomí se získává skrze zvládnutí pěti elementů. Gogyô také odkazuje do pěti směrů (vpřed, vzad, levá, pravá, střed). Naname 斜め  (úhlopříčný, šikmý směr) jsou variace předchozích směrů. Těchto pět cvičení je ospravedlněním pro zvládnutí pěti projevů skrze práci nohou a pohybů kvůli nalezení přirozeného proudu k získání vědomí za pomoci těchto tří srdcí. Tak 3=5 a to je také proč v určitých školách, jako gyokushin ryû, sensei nazývá sanshin no katu kihon happô! „V Bujinkan dôjô stupeň 15. danu, (…) vyjadřuje pojem 3 srdce x 5 elementů = 15 odříkání ” (“unarmed fighting techniques of the samurai” Hatsumi sensei, str. 34).

Sanshin no kata nebo gogyô no kata je základem umění bujinkanu a to je proč musíme cvičit tato cvičení při každé hodině. Jak napsal sensei v TRNT (str. 69): „Hledám bojovníka, který má, můžeme-li říci, zásadní bod v důsledném ztělesňování cesty bojovníka s duší tříletého i když dosáhl jednoho sta let, duše sanshin, talent nedokonalosti“.

Shut up and train!

  • Pozn.1: Všimli jste si, že je 5 vysvětlení pro sanshin a 3 pro gogyô?
  • Pozn.2: Všimli jste si, že vysvětlení pro sanshin v TRNT knize je dáno na str.69?
  • Pozn.3: Nevěřte svým smyslům, vyviňte 6tý!

Autor A.Cousergue

https://kumafr.wordpress.com/2010/10/15/does-3-5/