Mysli sá za sebe

07.09.2018 10:17
MYSLI SÁM ZA SEBE
 
Poskytnout ochranu pro své zaměstnance, by mělo být rolí staršího vedoucího pracovníka ve firmě. Je to role rodičů, nabídnout svým dětem radu pokud jsou nespokojení. Nicméně pokud je rada moc zjednodušující, jste na nejlepší cestě jim nedat žádné náznaky řešení.
V dávných časech se člověk snažící se naučit Budó vydal na individuální keiko. Po tom, co se naučil dovednosti od svého učitele, učil se dokonale zvládnout naučené lekce. Musel mít pevné odhodlání studovat skrze techniky, když byl osamotě. Cestou do hor studoval a opakoval své jednotlivé teréninky v přírodě, v zápase se zvířaty a přírodou. V dnešní době spousta lidí zapomíná na to „jít do hor.“ Tito lidé mají sklony toužit po lehké cestě. Pokud mají problémy, které jsou komplikované, okamžitě žádají někoho staršího, aby je za ně vyřešil. Nadto, starší jim dají snazší radu. Většina lidí odpoví hezky, protože si myslí, že bude dobré zároveň pomoci v situaci, ale doopravdy to často končí pokažením individuálního růstu.
Může to být trochu odlišné od keiko v Budó, ale některé problémy mohou chápat pouze osoby, které tyto problémy mají. Rádce poskytuje rady, zkoušíce vyřešit problém skrze svoje zkušenosti, zatímco posluchač (který nemá stejné zkušenosti) naslouchá radám, jako by byly předány od nějakého božského zdroje. Existuje proto opravdové nebezpečí, že nepochopí důležitý bod této lekce. Proto je třeba občas nabídnout radu, „Přemýšlej o problému sám za sebe.“ Můžete to považovat za „bezcitné.“ Nicméně, být chladný ilustruje potřebu řešit problém (hledat vřelost). Možná, za pár dní později, se jednotlivec vrátí se slovy, „Nemohu najít řešení…“ a přehodnotí svůj problém úplně jiným způsobem, než ho vyjádřil při prvním setkání. Najednou budete schopni rozpoznat, jak nabídnout odpovídající pomoc z posouzení jeho upraveného popisu.
V Budó informujeme studenty o pravých odpovědích až po tom, co prožijí „muka“ přemýšlení sami pro sebe. Některé věci se musí naučit skrze utrpení, nebo budou zapomenuta po zbytek vašeho života. Všichni se musíme naučit řešit své vlastní těžké problémy. Mimoto, v Budó musíme trpět velkými bolestmi pro zvládnutí nejlepších technik. Bylo to skrze bolesti a dřinu našich předků, kteří se stali zakladateli našich tradic, kde byly tyto unikátní techniky vynalezeny.
 
Úryvek z překladu knihy Masaaki Hatsumiho Ninpo wisdom for life
https://www.amazon.com/Ninpo-Wisdom-Life-Masaaki-Hatsumi/dp/1587762064