Mysl „Ichi“

21.09.2017 13:27

Mysl „Ichi“

Dnes jsem překročil 38. Vždy jsem se obával přijmout to, že se blíží 40, protože to až vypadá negativně, jako přechod pryč z období mládí. Nicméně jsem se přinutil nebýt negativní a zeptat se sám sebe…

“Co by řekl Soke?”

Tahle jednoduchá otázka mi okamžitě dovolila aplikovat Budo myšlení a začít myslet a vidět věci jinak. Den narození je příležitostí (stejně jako každý jiný den) začít znovu. Krásné na tom je, že můžete pokračovat v nových startech kdykoli dokud nezemřete, což má svůj vlastní smysl při konečném znovuzrození.

Takovéto myšlení se dá vysvětlit tréninkem životního stylu Budoky. To je trénink, šance začít znovu, pokud jste to neučinili správně. Dokonalost je mýtus a podstatou je postup, proto je trénink celoživotním úsilím. Sami to znáte, protože je to osamělá cesta.

Přemýšlení o novém začátku přivádí ke konceptu „ichi“ naší mysl nebo „ichimysl.“ Když jsem byl v Irsku a UK, toto byl hlavní bod studia při trénincích, které jsem měl tu čest vést. Nula je rovnovážný bod nebo vyváženost a konání z ní musí vycházet. Z toho důvodu „ichi“ a povaha výsledku, záleží na správně provedeném „ichi“, které může být odvozené pouze z důsledného tréninku základů Vzdálenosti, Směřování a Načasování.

Nasloucháním hlasu v mé hlavě při otázce “Co by řekl Soke”, jsem slyšel „musíš získat „ichi“ a zbytek bude následovat.“ Velmi snadno se to řekne, ale těžko se to zvládne. Je to výzva. Je snadné si o tom povídat, ale kdo to doopravdy dokáže provést? Skutečná a pravá Saino Konki přichází se schopností konat. Spousta lidí je mistrem svých úst a ne svého prostoru. Tohle může být linií rozdělující ty, kteří mají Saino Konki od těch, kteří ji nemají. Použiji klišé, konání mluví hlasitěji než slova. Soke nedávno říkal, že „dnes je hodně 15. danů ve světě, trénujte s tím dobrým.“

Kromě toho Soke nedávno řekl, že záměrně změnil téma na Saino Konki záměnou znaku shin za znak kon nebo tamashi v Saino Shinki kvůli důrazu na aspekt Tamashi neboli duše nebo ducha. Tělo poskytuje přístřeší duši pouze dočasně a jde dál. Často cítíte duši nebo ducha ostatních vstupovat do vašeho těla nebo do těch, kteří jsou vám blízcí. Soke to často cítí s duchem Takamatsu Senseie.

Zpět k Ichi no Kamae… Při aplikaci Sokeho myšlení jsem byl schopen interpretovat následující. Pokud je mi dnes 38 let, tak 3+8 je 11 nebo jedna a jedna nebo 1 a -1 tedy rovnováha nebo nula. A Ichi no Kamae je nekonečné a může existovat v jakémkoli směru. Něco vykonat směrem k 1 nebo k -1 je rozhodujícím bodem a správná vzdálenost pro dosažení správné reakce je v Budo stále rozhodující a lze ji nazvat kajinkaname. Odstup od nutnosti podniknout kroky může být často rozdíl mezi úspěchem nebo selháním, ale zde by zase mohl Soke říci, že selhání je úspěchem. Jednotlivec musí myslet jako Ninja.

Proto lekcí zde je, že nezáleží na tom, jak moc trénujete a uplatňujete trénink, vždy je zde možnost ztratit přehled o lekci. Mysl a emoce jsou mocné síly, které kontrolují tělo a mysl a často nás odvádějí od Budo lekce a drží Budoku od toho, být schopen se pravidelně vracet k nule. Nicméně jakmile se jednou vrátíte k Nule, můžete poté udělat první krok k „ichi“ a začít znovu.

Dělám to dnes pomocí jednoduché otázky sobě samému… “Co by řekl Soke?”

Bufu Ikkan

https://henka.wordpress.com/2009/04/14/331/