Muto Dori s Marishiten

04.04.2017 10:25

Muto Dori s Marishiten

Nedávno večer, na vyučovací hodině Hatsumi Senseie, jsem si šel vzít boken ze stojanu na zbraně. Když jsem se vrátil, byl můj tréninkový partner připraven na můj útok, aby si mohl vyzkoušet Muto Dori techniku, kterou nám právě předvedl Soke.

Když jsem provedl sek, byl jsem velice překvapen. Hatsumi sensei se zjevil zpoza mého tréninkového partnera. Odstrčil ho stranou tak, že jsem místo na něj, sekal na Sokeho! Myslel jsem si, že jsem něco zasáhl, ale Soke stál hned vedle mě a smál se. Nějak jsem minul. Řekl mi, že bych se měl naučit tento feeling.

Tento rok je jedním z hlavních témat tréninků v Japonsku Muto Dori. Kdokoli, kdo sekal na Sokeho, vám řekne, že on prostě zmizí nebo se dokonce rozdvojí. To bylo to, co jsem zažil tentokrát. Bylo to, jako by tam byl dvakrát. Zasáhl jsem jednoho, ale to byla iluze.

Často jsem se snažil pochopit skutečnost schovanou za tímto. I přes to, že se mi to občas stane s mými studenty, tento skutek zůstává těžko postižitelným jakýmkoli vysvětlením. Ale dnes jsem měl štěstí. Hatsumi Sensei nám dal velkou nápovědu později během tréninku. Ukázal vyhnutí se útoku nožem a řekl, pohybujte se jako vlna horka z 摩利支天 Marishiten. Řekl to tak, jako stranou, svému ukemu a poté pokračoval ve výuce.

Marishiten je bohyně, se kterou jsem trochu obeznámen. Jedna z prvních svatyň, které jsem navštívil v Japonsku, byla 摩利支天徳大寺 Marishiten tokudaiji v Tokiu. Toto místo je tak trochu skryté uprostřed městského tržiště.

Marishiten je velmi důležitá pro válečníky a pro ninji. Ochraňuje, protože používá iluze, které nám pomáhají zmizet před našimi protivníky. V Mikkyō (esoterický Buddhismus) existuje mantra a mudra, o kterých se říká, že učiní bojovníka neviditelným.

Marishiten se zjeví jako světelný paprsek nebo přelud. Její obraz, je jako tetelící se teplo ohýbající světlo. Pod její ochranou, kdokoli na nás útočí, bude oslepen iluzí. Iluze se dostaví v paprscích třpytivého světla. Když se podíváte, je to jako zírat do slunce a Marishiten se vrhá na steč z této záře.

Když to Soke řekl, nepatrný záblesk prošel mým mozkem. Tento nepopsatelný pocit, kterým mi chtěl umožnit pochopit, byl nyní více, než jen podivnou zkušeností, kterou jsem cítil, když jsem na něj zaútočil. Musíte vidět více než jen iluzi.

Možná je mým tréninkem pochopit přirozenost přeludu a iluze, která povstává z Marishiten. To je jedním z aspektů této lekce od Hatsumi Senseie. Ale zvláštní vedlejší účinek této znalosti je to, že se mohu naučit tomuto čelit.

Přelud Marishiten je druhem slepoty. Jakmile jste schopni vidět a proniknout skrze tento závoj, to co leží za ním, se stane jasnějším. Nevím jaká překvapení od Sokeho na mě čekají, až uvidím skrze tuto vrstvu, ale mám dojem, že se to rozevře jako lotosový květ.

Marishiten je často zobrazována stojjící na lotosu. Ale její více agresivní forma je zobrazována na hřbetě divočáka. Doufám, že uvidím květy místo zvěře!

 

Michael GLENN

Source : https://bujinkansantamonica.blogspot.fr/2017/03/muto-dori-with-marishiten.html