Krátká poznámka ke studiu Budo

04.07.2019 12:23

Při studiu bojového umění se nemůžeme zaměřit jen na rychlost našich úderů, kopů a bloků, nebo na sílu úchopu. Je třeba se zaměřit i na rozvoj čistoty našeho srdce, abychom neuvízli ve smyčce špatných činů, což by každého mohlo dříve nebo později zahubit.

Je velmi důležité dělat to, co považujeme za správné v souladu s naším přesvědčením a nést odpovědnost za chyby, kterými někomu způsobíme bolest, ačkoli nás zpočátku vedl dobrý úmysl. Za to, co děláme v životě dobře, se zpravidla nedočkáme vděčnosti a za to, co uděláme špatně, přijde zcela jistě, spravedlivý trest. Toto poznání však nemůže být důvodem k depresi, či rezignaci, ale spíše k pokoře a respektu před spravedlností přírody.

Neméně je to též důvodem k tomu, abychom se v životě vyvarovali zlých myšlenek a špatných skutků. V reálném boji není znalost technik nejdůležitější. Mnohem důležitější je udržet v jednotě sílu našeho těla, sílu našeho záměru a přesvědčení, tedy sílu našeho ducha a lásky k životu. To je důležité, abychom neztratili vůli přežít.

Jirka Hűbner

Shidoshi 5 /2005