Kiai

03.02.2017 08:44

O KIAI

Slova mohou být použita k újmě stejně jako ku prospěchu lidí. Existuje speciální energie a mystická kvalita ve slovech. Jedním slovem může být osoba nezdvořile zasažena nebo dokonce přijít o politický úřad. A tak znalostí použití slov můžete buď zničit, nebo oživit osobu.

To znamená, že musíme umění konverzace považovat za formu strategie. Pro ilustraci, pečlivé rokování mezi Katsu Kaishuem a Saigo Takamorim zachránilo obyvatele Japonska (Kaishu, představitel šogunátu, a Takamori, velitel císařských sil. Je jim přisuzováno vyjednávání a mírový přechod z feudalismu do období obnovy Meiji.

Mluvení a pokřik (kiai) má pocházet z oblasti hara (dutina břišní). Rozhovor bez odvahy a upřímnosti způsobuje hádku. Stejně jako pokud kiai nepochází z oblasti hara, bude slabé a bez síly ducha.

Soudce v soudní síni je jako velitel v chaosu. Rozhoduje o životech lidí ze souvislostí v jejich odpovědích. Musí používat své hara, když mluví. Hiroshi Itsuki, který byl obhájcem v případu Yakki, měl talent na mluvení a ducha, který učinil jeho obhajobu velmi vášnivou. Dal podnět k myšlence, že lidské životy nemohou být brány silou. Nakonec pomocí svého ducha a hara zvítězil.

Jedna v denshó zapsaná teorie týkající se kiai říká, „Když se dýchání změní v kiai, je to známé pod označením sansei fushin.“ Toto navrhuje, že nemůže existovat jasné vyjádření, dokud nejsou smíchány tři typy kiai. Pokud jsou všechny tři dohromady v mysli, stanou se záměrem. Sansei odkazuje na tři různé druhy kiai.

První kiai je to o vítězení. Přiměje protivníka se cítit poraženým, přičemž mu bere sílu k útoku. Nazývá se kangi yaku.

Druhé kiai oznamuje protivníkovi, že jste připraveni zaútočit. To ho přinutí myslet na to, že má nechráněné místo (suki),

které hodláte využít. Ztratí sebedůvěru a způsobí mu to pocit úzkosti a vyústí v další suki.

Třetí kiai je klamný v tom, že oznamuje protivníkovi, že víte, co bude dělat. Pokud použijete tento kiai včas před tím než na vás zaútočí, protivník bude vyvedený z míry a odhalí suki. Můžete zaútočit na tyto slabiny a zvítězit!

Když se chystáte zaútočit, provedete od srdce kiai kangi yaku, které je „YA!“ Následuje kiai haku yakuso, které je „AH!“ Poté, když víte, jaký krok hodlá použít váš protivník, provedete klamné kiai, které je „TOH!“ Tohle je třetí kiai, kiai yaku sohei. Když jsou tyto tři dohromady, provedete nepohnutelné, opravdu tiché kiai „UM!“ Tohlr kiai je známé jako mitsu kujiku (tři prolomení). První prolomení je narušení protivníkova ducha. Druhé jé zlomení protivníkovy techniky. A ještě navíc k tomu třetí prolomení je rozbití protivníkova těla. Když jsou tyto tři smíchána dohromady, vytvoří kiai fudo kanashibari (znehybňující a svazující protivníka).

Takamatsu sensei jednou navazoval na příběh o takovém „rozdrcení“ protivníkova ducha. Jednoho dne trénoval Takamatsu sensei v dojo Toda senseie, osoba musha shugyo (hledající zkušenosti) vstoupila do dojo a řekla, „Studoval jsem Sekuguchi ryu a slyšel jsem o panu Toda. Rád bych vyzval vaši školu.“ Takamatsu sensei dostal svolení od Toda senseie a nechal vyzyvatele vstoupit do dojo. Když přišel čas na zápas, jeden z Todových studentů (jménem Ossan) předstoupil a oznámil, že chce být prvním, kdo bude s vyzyvatelem bojovat. V těchto dobách bylo nepsaným pravidlem mít staršího studenta, někoho mladého a silného, jak prvního, kdo přijme výzvu. Přestože měl vypracované tělo a jizva na jeho tváři ho činila drsně vypadajícím, Ossanovi bylo 38 let a postrádal zápasnické schopnosti a bojové dovednosti. Takamatsu sensei si myslel, že on sám by měl být tím, kdo bude první bojovat s vyzyvatelem, ale Ossan se toho nechtěl vzdát. Konečně Takamatsu sensei vzdal zrazování Ossana od boje a nechal ho bojovat prvního.

Ossan vešel statečně do středu dojo. Vyzyvatel a obránce se navzájem poklonili, odstoupili a zírali na sebe. Náhle Ossan přešel do útoku. Jeho oči se staly nelítostné, jeho obličej vypadal, jako démon a jeho noha dupla, jakoby hodlal prorazit podlahu. Po celou dobu, co se pohnul k útoku, Ossan křičel „YA!“ Jeho protivník student Sekiguchi ryu ustoupil o dva metry zpět a řekl, „vzdávám se.“ Zápas byl ukončen a Toda sensei se ptal vyzyvatele, „Co se vám stalo?“ Odpověděl mu, „Je mi líto, ale jeho silné kiai od srdce mě učinilo neschopným útoku.“

Tento student Sekiguchi ryu už prohrál s Ossanem, který použil mentální sílu. Nemělo by tomu tak být v bojových uměních. K tomu stát se bojovým umělcem potřebujete banpen fugyo, které je schopností rychle se přizpůsobit změnám v technice a prostředí. Bojový umělec by se neměl obávat takovýchto změn. Je důležité rozvinout ducha ke schopnosti jednat klidně ve všech situacích. Trénovat ducha, je pravou hodnotou učení se bojovým uměním a schopnosti kiai.

Pokud to dokážete zvládnout, pak se vaše konverzace stane více zajímavou a budete schopni elegantní práce s vašimi problémy. Nebude třeba žádného nepřátelství. Takovéto myšlení zlepší vaše komunikační schopnosti.

 

Překlad kapitoly z knihy Ninpo:wisdom for life

Masaaki Hatsumi