Kde je Kihon ve vašem Kihon?

22.06.2017 14:14

Některé pravdy časem nic neztrácí. Vybral jsem k překladu starší článek z Henka webu:

Kde je Kihon ve vašem Kihon?
Kihon bojových umění není technika a existuje jasný rozdíl mezi Kihon a Kihon waza. Pokud nemáte solidní Kihon, tak Kihon waza vyústí do ničeho.
Kihon bojových umění je: Vzdálenost, Směr a Načasování (VSN) a správná waza nemůže být provedena bez kontroly prostoru s těmito třemi elementy. Tyto tři elementy musí být považovány za esenciální a prvořadé a z toho důvodu musí být bezchybné a právě před tím, než se pokusíte provést waza nebo techniku. Mnozí spěchají do waza a proto ignorují Kihon, což ústí ve špatné zvyky a neefektivnost.
Rozdíl leží ve způsobu uvažování při tréninku. VSN musí být vybroušen drilem v tréninku a ne tréninkem založeným na technice. Soke často říká, že nemá žádnou techniku, ale má vždy primární kontrolu prostoru založenou na VSN. To pochází z důsledného tréninku Kihon a ne z tréninku techniky. Pokud máte kontrolu VSN, tak pokaždé usilujete o to, být v bezpečné pozici, kde protivník je špatně postaven. Výběr provedení techniky se stane volitelným a je čistě diktován protivníkovou potřebou dále bojovat.
Důležité je také rozlišovat mezi technikou a drilem. Snadným příkladem je to při tréninku džudo. Pokud jste někdy trénovali džudo, víte, že tam existují drily na procvičení porozumění VSN hodu. Hod je zahájen pouze po několika seznámeních a je pouze proveden poté, co si Judoka prožil řádný VSN hodu. Toto jsou drily nepovažované za nage waza.
Při našem tréninku, pokud nejsme plně přítomní a zpochybňujeme realitu útoků, našich reakcí a efektivnost našeho Kihon, pak podvádíme sami sebe.
Bufu Ikkan