Kaname je dynamika (příčina pohybu)

26.10.2017 10:26

Kaname neuplatňuje fudoshin (nepohnutelné srdce/mysl), protože je stále se pohybující a v samé podstatě dynamické. Každý bod je rozhodující, ale není něčím, čím by měl být člověk ovládán. Protivník chce bojovat, my se tomu chceme vyhnout.

Tak co je kaname? Je to stále se pohybující se rozhodující bod běhu událostí, jako atom ve vesmíru, jednou tu a hned zase pryč stejně rychle, jako se objevil. Je to něco, co není možné kontrolovat, ale jednoduše poznat.

Lepší je však uplatňovat umění Banpenfugyō (Deset tisíc změn, žádná překvapení) protože kaname je Banpen (změna) a proto potřebuje srdce Fugyō (žádná změna).

Soke vždy říká, že to, co je důležité, je vždy to další. Jakmile se další děje, už je zde ihned další další. Je to jako čelit vlnám nekonečného oceánu. Potřebujeme kultivovat nohy z Takagiyoshin – vždy schopné se ohnout a proudit.

Gokui (hlavní bod) není aspektem techniky, protože technika skoro vždy zklame. Gokui je tím, že není žádné gokui. Je pouze pokračování.

Seiryu 聖龍

https://henka.wordpress.com/2012/05/29/the-kaname-is-dynamic/