Isshin Soden - přímá lekce

22.05.2017 13:10

Isshin Soden

Duncan Stewart

Všichni se učí pomocí "Isshin Soden". To znamená přímé lekce a vztahu v srdci, těle a mysli mezi studentem a učitelem.

Okamžik od okamžiku, přenos Budo mezi učitelem a studentem je unikátní. Nikdo nezíská stejný přenos, dokonce, i když jsou slova a techniky stejné. Proměnné jsou nekonečné, když porovnáváme učení rozdílných lidí. Výuka je více, než jen pomáhat lidem se stát dokonalými v sérii pohybů. Instruktor aerobiku by to mohl zvládnout. Budo je za hranicí viditelného. Je to za hranicí výuky. Proto není pravé bojové umění pro každého. Je pouze pro ty, kteří dovedou vytrvat přes utrpení a mají dostatečně silné odhodlání a vůli. Student bojového umění musí mít talent a duši pro rozvoj schopnosti ( 才能魂器 ) vášnivě pokračovat v cestě.

Spojení mezi studentem a učitelem skrze 体伝 Taiden, 口伝, Kuden, 心伝 Shinden se u všech liší a stále mění. Nemůžeme očekávat stejné zacházení, růst, stejný postup, jako studenti, kteří stojí vedle nás. Jsme sami, ačkoli cvičíme harmonicky spolu na našem shugyou (Kannin Dokuson). Každý člověk je naším učitelem, pokud máme otevřené srdce, nezáleží na hodnosti. Musíme dobře rozlišovat a také rozpoznávat pohyb za pohybem, jak získáváme zkušenosti, můžeme změnit své myšlenky, názory, způsoby života a tréninku. Je to přirozené. Přirozené jako plující oblaka a proudící voda (shizen gyouin ryusui).

Budo je život a život, jak se zdá, není vždycky spravedlivý. Co obdržíme v životě a v dojo, je unikátní pro nás a je to to, co potřebujeme k růstu na naší cestě (Shugyo). Naše schopnost vidět výhody něčeho bude často záležet na naší emocionální inteligenci a schopnosti. Není potřeba žádné žárlivosti nebo mít pocit ublížení nebo špatného zacházení. Každý okamžik je příležitost pro sebeprobuzení. Může to být bolestivé a můžete se zpotit nebo ronit slzy, ale pokud se to dotýká vaší duše, je to šance na další způsob pravdivého sebepoznání a seberealizace. Bojová mysl se musí stát nepohnutelnou (不動心). Bojová umění jsou cestou k neochvějnému srdci.

Nejdříve si však musíme uvědomit a přijmout co jím hýbe. Neochvějné srdce není chladné srdce, ale plné soucítění. Pro některé, co může vypadat kruté, je laskavé nebo spravedlivé pro ostatní. Co je správné, je pro jiné špatné. Soucitné srdce vždy nepřichází s úsměvem. Myslím si, že toto je důležité pochopit. Trénink bojového umění je o tom se to pokusit akceptovat a přirozeně rozlišovat okamžik za okamžikem to, co je to žít svobodně bez zbytečného zatížení emočních závaží. Věřím, že mistrovské zvládnutí principů taijutsu, se učíme pohybovat v Kukan (životním prostoru), kde můžeme fungovat volně ve všech oblastech našich životů. To jsou principy života a pomáhají nám v lepší interakci v mezilidských vztazích a v prostředí, ve kterém žijeme

武空一貫 buku ikkan

„Následujte/žijte v bojovém prostoru/prázdnotě.“

Myšlenky říkané nahlas, jako inspirace pro život, jako bojový umělec

南虎