Dojo není klubovna

26.01.2017 14:49

Dojo

Dojo není místem pro demokracii. Není ani místem pro zákaznické myšlení „dej a vem“ mezi studentem a učitelem. Dojo a výukové prostředí existují pro rozvinutí hlubších vztahů nad rámec uzavírání obchodů. "Isshin Denshin" je přímý a osobní přenos vědomostí mezi učitelem a studentem. Je individuální a bude unikátní pro každou osobu, která odvážně vstoupí do dojo a započne Shugyou. Mentalita zákazníka nemá v dojo co dělat. Není to komunitní centrum nebo tělocvična. Není to ani sportovní team nebo klubovna. Dojo je místo, kde se mění duch a tělo, často chaotickým způsobem, pro rozvinutí lepšího pochopení sebe sama. Učitel není vždy přítel. Je často „krutě laskavý“ při označení toho, co je potřeba pro růst, následující tak zákony přírody. Trénink se může zdát nespravedlivý a nevlídný. Ale to je život. Budo je život. Není to učení nařizující poskytovat lidem úkryt před krutostmi života. Je to spíše místo, kde vylepšujete svou statečnost a odolnost za účelem přežít a překonat překážky. Ti, kteří se nechtějí doopravdy zabývat svou duší do hloubky, v dojo dlouho nevydrží. Dokonce, i když zůstanou, jejich růst se nedostane dál než jen kousek pod kůži. Dojo není místo, které dokážou všichni přijmout. Přijde krev, pot, slzy, nuda a čas zkoušek. Koncept „Buyu“ dovolí překonat tato období za pomoci smíchu a přátelství, rozvíjejícího se z bratrství sdílených duší a těl. Matrace tatami vypadají měkce, zatímco jsou doopravdy kamennou podlahou/cestou, která vyžaduje mít žaludek pokračovat v chůzi a pádech bez ohledu na to, jak bolestné, náročné a těžké to je. Budo učí, jak vytrvat a lépe snést utrpení v našich životech. Tato zkouška nám otevře duši a srdce pro prožití a uvědomění si pravého štěstí a lásky. Skrze tvrdý trénink vidíme křehkost sebe sama a ostatních, nakonec rozvineme vyvážený smysl soucitu v našich životech.
毎日頑張て下さい!
"Vytrvejte a konejte, jak nejlíp umíte každý den!"
南虎
武神館タスマニア
徳武流水道場

Mark Roemke

Překlad článku: https://www.facebook.com/mark.roemke/posts/10208886597424459