Udržet to skutečné

16.11.2017 11:17

Udržet to skutečné

Nějaké nedávné rozhovory se Sokem a spolubudoky mě inspirovaly k sepsání následujícího článku:

Vyskytly se nějaké rozpravy o naší tradici a různých prvcích týkajících se toho, co je efektivní a co není, bla-bla-bla.

Protože nemám opravdové bojové zkušenosti, nejsem nejspíše tím, kdo je oprávněný k tomu něco říkat, ale mám tu čest a štěstí trénovat s pár členy Bujinkanu, kteří doopravdy zažili shinken. Jaký je vlastně rozdíl mezi shinken a vytvořením si jeho představy. Nejsem si jistý, ale cítím to tak, že je to způsobem myšlení.

To, co nás Soke učí v nastavení mysli na shinken, to je to, co je tak hodnotné na tomto umění. Bez tohoto jednotlivec nepřežije v shinken. Jak to náš Soke ví? Nuže, jeho život byl v sázce, když trénoval s Takamatsu Senseiem a měl vzácnou zkušenost ochutnat to, co zažil Takamatsu Sensei. A to je přesně proč tak mnoho lidí s „opravdovými“ zkušenostmi se hrne do Bujinkanu, protože, to co se Soke naučil od Takamatsu Senseie je opravdové a to, co předává dál je opravdové.

Samozřejmě jsem nikdy nepotkal Takamatsu Senseie, stejně tak žádný jiný nejaponský člen Bujinkanu. Tak neexistuje vůbec žádné spojení s Takamatsu Senseiem, kromě našeho Soke, Hatsumi Soke. Takže když ukročíte stranou, přerušíte spojení a bez spojení není žádná tradice. Bez tradice není žádná přítomnost.

V Japonsku existují různé termíny pro předávání linie školy a zkušeností a v tomto případě myslím „Jikiden“ je nejlepším termínem, který mi přijde na mysl. Jikiden je nejlépe přeložitelný jako přímý přenos. Při použití západního cliché, Krev, Pot a Slzy. Znamená to, že Hatsumi Soke zažil, co Takamatsu Sensei „doopravdy zažil“, skrze skutečný trénink s ním soustavně po více než dekádu.

Mám nejvyšší možný respekt před Takamatsu Senseiem a mívám vize toho, jak by to mohlo vypadat, mít tak šanci potkat ho osobně, ale tuto vizi mám jen díky předávání Hatsumi Sokeho zkušeností. Jakákoli vizi, kdokoli z nás měl o Takamatsu Sensei, nám umožnil pomocí Jikiden náš Soke.

Tak se ptám, co ten všechen povyk okolo Takamatsu den? Opravdu, skutečností je, že není žádný Takamatsu den, existuje pouze Hatsumi den. Ale máme štěstí, že je tomu tak a ne jinak.

Podívejme se na to zpříma; to, co se zde učíme je Hatsumi Ryu. –Tak konečně jsem to řekl – Ale je to pravda a je to tak dobře, co myslíte?

Tohle je jedinečnost bojové tradice, je předávána od osoby k osobě a my máme štěstí, že máme tento Jikiden Takamatsu Senseie od našeho Soke.

Hatsumi Soke je tím, kdo trénoval po celé ty roky; on je tím kdo prožil opravdovost Takamatsu Senseie, tak jsem rozpačitý z toho, proč jsou někteří rozpačití.

Když to vezmeme ještě o krok dál, zopakuji, co často říká Hatsumi Soke „v bojové tradici, Maki Mono doopravdy neznamená nic“. Soke často říká, že svitky lžou. Speciálně tento rok poukázal na bod v odkazech Kukishin svitků a to, že jsou sepsány démony, takže jak jim máme věřit? Ta slova tam jsou, ale nemají žádný význam bez zkušenosti, které se týkají. Krev, Pot a Slzy jsou nutné k rozluštění toho všeho.

-Toto je bojová tradice a je to jikiden-

https://henka.wordpress.com/2007/09/27/keeping-it-real/