Udělej ze sebe neviditelného

11.07.2018 15:18

Udělej ze sebe neviditelného

V určitý čas si každý z nás přeje být neviditelný. Skrýt se před pohledem jiných lidí nám dává pocit, jako bychom získali dokonalou svobodu. Nicméně lidská bytost má šest smyslů (rokkan). Proto nemůžete říct, že jste neviditelní jen díky tomu, že vás nikdo nevidí.
Jak jsem naznačil v druhé kapitole, ninja skrýval sebe za použití různých prostředků a metod. Ale pro moderní lidi „zmizet“ znamená, ztratit se ze špíny společnosti nebo ze systému, který je svazuje. Snaží se osvobodit se z frustrace každodenního života pomocí opilosti, gamblingu nebo sexuálního požitkářství. Také se to dá nazvat „zmizením.“ Zaměření se na čistou mysl, ne však tělo.
Na druhou stranu, některé typy lidí spěchají lehkomyslně životem. Je zoufalým skutkem zničit si život agresivní vášní. Z ninjova úhlu pohledu je to špatná cesta k tomu stát se neviditelným. Shinobi no waza (ninjova trpělivá metoda) vyžaduje zmizet, bez toho aniž byste zahodili svou existenci.
Zmizet neznamená utéct pryč. Naopak znamená studovat společnost. Pokud se stanete neviditelní, můžete ostatní vidět lépe. Není to, ztratit se kvůli spatnému konání. Spíše je důležité žít dobře, zatímco necháte sebe zmizet. Tohle je pravý úkol pro ninju.

Překlad z knihy Ninpo: wisdom for life

Masaaki Hatsumi