Trénink žití

10.08.2018 14:34

Trénink žití

Po celý svůj život přebíráme a využívám energii, zejména prostřednictvím dýchání, ale také prostřednictvím potravy, kterou jíme, a prostřednictvím vztahů s ostatními lidskými bytostmi. Naše těla tyto energie transformují a vydávají životní energii, kterou Japonci označují „Ki.“ Není to nic abstraktního; je to něco zcela základního pro život.

V bojových uměních je stejně jako v životě velice důležité mít velice silnou energii „Ki.“ nejlepším způsobem, jak dosáhnout silné „Ki,“ je správně dýchat s koncentrací na hluboké dýchání, a to zejména na vydechování. V mládí, kdy máme dost fyzické síly a nepřemýšlíme příliš o dýchání, se zaměřujeme spíše na fyzické aspekty tréninku. Když se budeme dívat na staré mistry bojových umění, můžeme si všimnout, jak pracují s pohyby, které jsou co nejmenší, jak se koncentrují na své dýchání, jak vydechují z Hara, ačkoli jejich mladí studenti pobíhají kolem a svou energii ztrácejí.

To, jak používáme svou „Ki,“ je velice důležité. v mládí o těchto věcech příliš nepřemýšlíme, ale když zestárneme, naše tělo je unavenější a chápeme více důležitost správné a silné „Ki.“ prostřednictvím denního cvičení správného dýchání objevujeme svou „Ki,“ léčíme malé bolesti těla a ztuhlost věkem a obnovujeme své síly ze dne na den. Je také velice důležité se naučit neplýtvat zbitečně energií. To platí stejně pro mladé, jako pro staré.  

Ztrátu energie způsobuje i odchylka v myšlenkách. Zdá se, že příliš používáme povrchové vrstvy našeho mozku, přičemž bychom měli více rozvinout vnitřní vrstvy mozku, pomocí kterých získáme lepší intuici a instinkt.

Naše tělo a „Ki,“ musí být plně v souladu. V bojových uměních je velice důležité plně rozumět důležitosti správného vydechování; vydechování společně s koncentrovanou „Ki“ je klíčem k Budo.

Hovořil jsem o důležitosti správného dýchání, pojďme si nyní říci pár slov o koncentraci. Trénink schopnosti koncentrace nám umožní získat schopnosti dělat jednu věc v jeden okamžik, ale zároveň si být vědom svého okolí a toho, co se děje kolem nás. V bojových uměních je velice důležité být chopen se koncentrovat na oči protivníka nebo na oblast mezi či nad očima. S touto koncentrací si budeme moci všimnout všech pohybů svého protivníka (protivníků). Když trénujeme, musíme se koncentrovat na svůj trénink a dech, ve skutečném boji se musíme koncentrovat na svého protivníka (protivníky).

Obecně musíme být schopni se plně koncentrovat na každou jednotlivou situaci. “Tady a teď“: píši a nedělám nic jiného. Pouze píši. Koncentruji se na psaní a tak to funguje se vším. Není důvod přeci přemýšlet! Myslete v jednotě se svým tělem, se svým instinktem, vaše tělo je schopné provést cokoli pomocí intuice, musíme se dívat očima celé bytosti. Koncentraci se můžeme naučit pomocí tréninku; praxe se musí koncentrovat na každé vaše gesto. Musíme se vrátit zpět k běžnému základnímu stavu svého těla a mysli. Tímto způsobem a v průběhu času se naše vůle stává druhotnou a nemá skutečnou funkci. To, co se stane se děje přirozeně, automaticky a nevědomě. Neunavíme se, ale pokud musíme používat své vůle, měli bychom být unavení, psychicky i fyzicky, celé naše tělo by mělo být velice rychle unavené. V boji se nezkušení unaví rychleji, protože cítí napětí, psychické i fyzické. Abychom se neunavili, musíme žít relaxovaně a koncentrovat se zcela na každou malou věc, kterou děláme, musíme být takříkajíc naživu.

Bojová umění představují totéž; musíme používat své umění, abychom byli schopni žít svým uměním.

Skutečné bojové umění je trénink života!

Swen Eric Bogsater

Překlad vyšel v časopise Kihon Happo 8/2005