ShinShin Shingan

21.11.2017 15:27

SHINSHIN SHINGAN

心神 

Když Bugeisha hluboce porozumí bojovým uměním, jeho srdce rozvine vnitřní náhled. To je v Japonsku známé jako ShinShin Shingan 心神 心眼  a je možné to přeložit jako „Božské Srdce, oko srdce“.

Jasným příkladem toho, kdo měl oko srdce a Božskou mysl, byl známý samuraj Nasu no Yoichi (那須与一) (1169-1232), který žil v pozdní éře Heinan. Stal se slavným díky události, která se stala během válek Genpei a byla zapsána v Heike Monogatari.

Historie nám říká, že 22. března 1185, během námořní bitvy u Yashimy, velitel rodu Taira umístil svůj vějíř na nejvyšší stožár jejich lodí, prohlašujíc tak, že pod jeho ochranou se jich nedotkne žádný šíp a vyzval protivníky, aby se ho pokusili sestřelit. Jedouc na koni v mořských vlnách a navzdory houpající se lodi, podařilo se Nasu no Yoichi vějíř sestřelit jedinou ranou.

Sôke říká, že Shinshin shingan (mysl a oči Bohů) se nazývá Kanjin Kaname a je stejně důležité tak, jako když Nasu no Yoichi vystřelil svůj šíp a sestřelil dolů vějíř.

Sôke říká, že Nasu no Yoichi byl schopen to udělat správně, protože měl zkušenosti v Kanjin Kaname. Sôke říká, že Kanjin Kaname je důležité ve všem, jako když jednotlivec nemá Kanjin Kaname, ukáže se spousta jeho slabých bodů.

Po válkách Genpei nový shōgun, Minamoto no Yoritomo, ocenil Nasu no Yoichiho tak, že ho učinil Daimyō hradu Tottori, ale nakonec skončil ztrátou své pozice, poté, co byl poražen Kagetoki Kajiwarou v lovecké soutěži. Poté opustil provincii Echigo a po Yoritomově úmrtí se stal buddhistickým mnichem sekty Jōdo Shinshū.

Bojové umění (stejně jako život sám) má dvě cesty, ze kterých si můžete vybrat; jedna klam a jedna pravda. Toto je známé jako Kyojitsu. Pokud je oko srdce zaslepeno egoismem, marnotratností, žárlivostí, penězi a nevědomostí, pravá cesta nemůže být nikdy nalezena. Dokonce i oko mysli záleží na pojetí dobra a zla, podle podmínek založených na zkušenostech se strachem, jak bolestivých, tak uspokojujících. Nicméně, oko srdce se spoléhá na city a lásku.

Odhodlání, odvaha a postoj jsou nástroje bojového větru (bufu), aby rozfoukal mraky, které zaslepují oko srdce. Dokonce napnout tětivu a pustit šíp je způsobem jak dosáhnout Mushin.

Mít odvahu nezbytně neotevře oko srdce a mysl Boha, ale dokonce i odvaha může být pouze jen zvířecím postojem v reakci na přirozený výběr a ne nezbytně lidskou zkušeností s božskou přítomností.

Pokud by Kanjin Kaname neexistovalo, rozhodnutí s odvahou by vás vždy nevedlo cestou dobra, mohlo by vás dokonce zničit.

Postoj, oddanost, schopnost rozlišovat a trénink na správném místě se správnými lidmi pomáhá rozhrnout závoj nevědomosti (Haramitsu), vedoucí nás k prožívání Kanjin Kaname.

Myslím si, že Kajin Kaname přichází ze zážitku z Mushin 無心, ne nezbytně z Budô 武道, ale také z Mudô 無道.

Cítím, že jsem se stal závislý na přítomnosti Sôkeho, jako pokaždé, co za ním cestuji a trénuji na jeho hodinách, nebo když jsem v jeho přítomnosti, oko srdce se otevře a já vidím vše mnohem jasněji. Možná za čas budu schopen udržet oko srdce otevřené bez závislosti na Sôkem, ale abyste věděli, mohu pouze říci, že jsem studentem pokoušejícím se studovat a cítit jasně. Budu se proto snažit dělat co nejvíc, ale cítím jako důležitější sytit se jeho učením po jeho boku a pokud jsem daleko, být uvnitř cesty a ne-cesty.  

Christian Petroccello –  Tenryu

https://tenryuenglish.wordpress.com/2011/12/19/shinshin-shingan/