Rozhovor se Sokem: Přirozenost a náboženství

06.09.2019 13:55

Dnes tu mám překlad článku od Seana Askew Rozhovor se Sokem: Přirozenost a náboženství

Rád bych shrnul rozhovor, který jsem měl se Sokem Hatsumim ohledně mé další knihy, během mého posledního pobytu v Japonsku. Protože má další kniha pojednává o hodně esoterických tradicích a historii Gyokko Ryu, cítil, že je důležité zmínit pár věcí ohledně náboženství. Rozhovor jsem nenahrával a Soke si přál, abych se o něj podělil s ostatními, je zde to nejlepší, co jsem si zapamatoval.
Je přirozené mít náboženství. Je přirozené být součástí společnosti světa, do které jste přivedeni, když začne váš život. Ale buďte opatrní ohledně klamné víry a tím nemyslím víru ve falešného boha nebo stvořitele. Falší myslím prostě „procházet skrz pochody“ náboženství nebo dokonce začít novou víru jednoduše z módy nebo duchovního materialismu. Zanechat jednoho náboženství a začít nové je samozřejmě jasně možné, neříkám, že není, ale silně doporučuji vážně se zahledět dovnitř a být upřímný, než se pustíte do nového náboženství.
Pokud je v novém náboženství dosaženo převodu víry nebo skutečné úrovně porozumění, pak nejde o žádný problém. Pokud však není přenos víry úplný, jednoduše si „hrajete“ se spiritualitou.
Například, pokud sedíte v letadle, máte na sobě Buddhistické korálky kolem svého zápěstí, kde je VŠICHNI mohou spatřit, a letadlo se dostane do silné turbulence, propadne se o 500 stop a vy se začnete modlit „Otče náš“, tak tam ještě nejste. Srdce a mysl nejsou v souzvuku. Tak, není s tím nic špatného a spirituální materialismus nezpůsobí, že budete prokleti na věčnost LOL. Ale ztrácíte příležitost vám danou pro tento život. Příležitost zažít pravou spiritualitu a být v harmonii s vesmírem.
Tak, když příslovečný „hnůj“ zasáhne vějíř… Kam se obrátí vaše vnitřní duchovní já? Jde do formy náboženství? Jde do vnitřního hlasu?
Hatsumi Soke učí, že je důležité respektovat ducha víry. Jsou to přirozené věci. Pokud jste žijící muž nebo žena, upřímně věřím, že stále musíte vykonat nějakou práci. Účel v životě. Co vám říká vaše vnitřní přirozenost? Pro mě je to vidět variace duchovního světa očima katolíka. Prožít a být svědkem stejného vyjádření ducha, dobra a pravdy v jiných kulturách a vírách. To ale neznamená, že se musím vzdát svých osobních přesvědčení, které mě formovaly od začátku. V Číně a Japonsku obě kultury věří, že duch nebo duše jsou spojeny s přírodou. Pro mě jako katolíka věřím, že pád ze „zahrady Ráje“ představuje naši ztrátu spojení s přírodou. Podle vlastních rozhodnutí jsme byli vyhoštěni z přirozeného světa. Nyní žijeme ve světě, který si uvědomuje dobro a zlo, život a smrt. Opouštíme-li přirozený svět, nyní přemýšlíme o své vlastní duchovní dobrotě a eventuální smrti místo toho, abychom žili jako stvoření v přirozenosti, nevědomí náboženství nebo stvořitele, který může soudit.
Náboženství pochází z latinského slova „religare“, což znamená „znovu se vázat“ nebo „znovu se stát jedním celkem“. Takže pro mě by vás víra měla přivést zpět k přírodě, ke zdroji. Bez ohledu na to, jakou tvář nebo formu představuje.
Hatsumi Soke, v našem rozhovoru, chtěl zdůraznit, že protože budeme zkoumat japonská náboženství v mé další knize a budeme se velmi podrobně zabývat mystickým původem bojových umění v Japonsku, a proto potenciálně mnohé zcela fascinovat novým a záhadným, můžete mít tendenci cítit trochu tohoto duchovního materialismu a připoutanosti, když se budete dozvídat o buddhistickém, taoistickém, šinto a shugendo původu Gyokko Ryu.
Ale… řekl velmi důrazně, že je mnohem důležitější zůstat nepřipojený a prostě žít přirozený život v souladu s prostředím, ve kterém žijete. Je vhodnější být upřímný ve své osobní víře.
Pro ty, kteří hledají více než modlitbu a přiklánějí se k rozvíjení duchovní moci, mějte na paměti, že k tomu může dojít nebo se projevit pouze tehdy, když je vaše mysl a „víra“ v naprosté jednotě.
Jedním z konečných bodů, které zdůraznil, bylo, že pokud zůstanete nepřipojení k formě (organizované náboženství) a soustředíte se na to, abyste byli v souladu s přírodou (vnitřní spiritualita), bude méně náchylné upadnout do pasti kultů a moci charismatických vůdců s postranními motivy.
行雲流水
Projíždějící mraky, tekoucí voda
Sean Askew
Bujinkan Kokusai Renkoumyo
9/4/2019
https://www.facebook.com/sean.askew.9/posts/2278674792245390