Pokračujte dál

08.01.2018 14:12

Pokračujte dál!

Všichni jsme mnohokrát slyšeli tato dvě slova od Sokeho. Nicméně, velkou otázkou je, zda jste průběžně slýchali tato slova během posledních 20 ti let? Pokud ne vy, slýchal je váš učitel?

Soke mluví o vývoji Bujinkanu a nezbytnosti pokračovat dále. Co to znamená, dobře, znamená to přesně to, co to říká, pokračujte a trénujte. Bujinkan se vyvinul a Soke se vyvinul. To je přirozené a průběhem času očekávané. Co dělal nebo říkal Soke před 20 ti lety může být podobné, ale ne stejné. Věci se změnily. Věci se vyvinuly. To je přirozené.

Existuje příliš mnoho lidí, kteří říkají, „My jsme to dělali takhle“ nebo „tréninky se změnily.“ Ale oni postrádají pointu. Samozřejmě, že to bylo jiné dříve, ale záleží na tom vůbec, pokud stále pokračujeme?

To, co se učíme je pouze záblesk v běhu času a hned zmizí. To je ale v pořádku, protože budeme mít možnost se znovu učit, pokud budeme pokračovat. Možná ne tu samou věc, ale to je to, co je přirozenou věcí v tomto umění, podobné věci se mohou stát, ale není to úplně to samé. Mohl Leonardo da Vinci namalovat Monu Lisu dvakrát úplně stejně? Tohle je umění, o které usilujeme. Každý okamžik, každá technika, každá zkušenost je unikátní a to je to, proč je lepší. Takže, jak jinak než pokračováním se chcete zlepšovat?

Život se přirozeně vyvíjí. Proto musíme zůstat přirození, abychom se přirozeně vyvíjeli. Nefixujte se na něco, protože to odchýlí vaši přirozenou cestu. Přirozená cesta je ta správná, protože je přirozená.

Příliš mnoho lidí vzdalo „Pokračovat dál“. Příliš mnoho kritizuje, co bylo dříve, ale nemají tušení o tom co je teď. Příliš mnoho si myslí, že to pochopili a utíkají to učit. Ale jak moc času tomu doopravdy dali? Podvádějí sami sebe a podvádějí své studenty. Protože tohle je umění na celý život, zabere to celý život ho zvládnout. Pokud zastavíte proud času a pokusíte se něco kontrolovat, přirozeně to zmutuje do strnulého okolí, které bylo vytvořeno pomocí nedostatku přirozenosti.
Příliš mnoho lidí nahání to, co si myslí, že je pravda. Zabalí to, prodávají a učí to. Soke může jako první říci, že je to jiné a nekonečné. Ale abyste se dostali do stejného bodu, budete potřebovat celý život zkušeností. Příliš mnoho lidí hledá snadnou cestu…hledají pouze hmotnou vědomost techniky. Dobře, alespoň mají co ukázat za svou snahu. Ale je tohle hmotné umění?
Soke neučí. On inspiruje. Inspirace je katalyzátor pro to, co je třeba k tomu, aby si každý našel svou vlastní cestu. Jakmile cestu naleznete, pak jen po ní pokračujte. Je to tak jednoduché.

https://henka.wordpress.com/2007/06/27/keep-going/