Ninjutsu Hiketsu Bun - Esence ninjutsu

16.01.2017 14:54

Ninjutsu Hiketsu Bun

(Esence Ninjutsu)

Esencí bojových umění a vojenských strategií je sebeobrana a předcházení nebezpečí. Ninjutsu je ideálním příkladem úplného konceptu sebeobrany skrze bojový trénink. V umění Ninja se nepodílí na obraně pouze fyzické tělo, ale také mysl a duch. Cesta Ninji je cestou vytrvalosti, přežití a vítězství nad vším, co by mohlo jednoho zničit. Více než pouhé rozdávání úderů a seků, hlouběji do podstaty, než prosté přemožení nepřítele. Ninjutsu není daleko od cesty, kterou potřebujeme, abychom udělali ze světa lepší místo. Dovednost Ninji je umění vítězit. Na začátku studia jakéhokoli soubojového umění, je správná motivace klíčová. Bez správného stavu mysli, pokračující vystavování se bojovým technikám může vést k úpadku místo k sebezdokonalení. Tato skutečnost se neliší od jiných cvičení působících prospěšně, ale přivedených do extrému. Lékařská věda je zaměřena na zlepšování zdraví a úlevě od utrpení, stále je tu však zneužívání drog a nadšení z lékařských schopností, které může vést lidi do stavu, kde zdraví jednotlivce není už nadále v mezích jeho osobní kontroly. Výživová správně vyvážená dieta funguje pro udržení člověka naživu, vitálního a zdravého, ale hrubé přejídání, extrémní pití nebo braní nadměrného množství chemikálií je určitě cestou k otravě těla. Vlády jsou ustaveny pro kontrolu harmonického fungování všech systémů ve společnosti, ale pokud se vládci stanou chamtiví, hladoví po moci nebo postrádají moudrost, země podlehne zbytečné válce, zmatku a civilnímu a ekonomickému chaosu. Náboženství, pokud je založeno na víře vyvinuté skrze zkušenost, rozšířenou a dotazující se mysl a nepolevující snahu o dosažení všeobecného porozumění, je inspirací a útěchou pro lidi. Pokud náboženství ztratí své původní zaměření, ať už se stane hrozivou věcí, která klame nebo kontroluje a zpoplatňuje víru skrze manipulaci s důvěrou a strachem. Stejně je tomu tak s bojovými uměními. Dovednosti sebeobrany, které mohou poskytovat pocit vnitřního míru a bezpečnosti pro bojového umělce se často vyvíjejí bez vyváženosti osobnosti a vedou méně zkušené bojové umělce do pokřivených světů nepřetržitých konfliktů a soupeření, které je nakonec pohltí. Pokud se expert v bojových uměních upřímně věnuje esenci Ninjutsu, zcela bez vlivu tužeb ega, jeho student si postupně uvědomí hlavní tajemství, jak se stát nepřemožitelným – dosažení „mysli a očí boha“. Bojovník, který chce zvítězit, musí být v harmonii s úklady přítomnosti a musí být veden intuitivním vědomím toho, že hraje se svým osudem. Slazen s prozřetelností nebes a nestrannou spravedlností přírody, a následujíc čisté a pravé srdce plné důvěry v nevyhnutelné, si Ninja získá vhled, který ho úspěšně povede do bitvy, kterou bude muset vydobýt nebo se ukrýt na ochranu před nepřátelstvím, pokud se bude muset podvolit. Ohromný vesmír, nádherný ve své studené neosobní jednotnosti, obsahuje vše, co nazýváme dobrem a zlem, všechny odpovědi na všechny paradoxy, které vidíme kolem sebe. Otevřením svých očí a mysli může Ninja odpovědně následovat jemná období a důvody nebes, měnící se tak, jak je změna potřebná, přizpůsobujíc se stále, tak že nakonec není věci, která by Ninju překvapila.

Toshitsugu Takamatsu
33. Soke Togakure Ryu