Majime 真面目

12.03.2018 10:29

Majime 真面目

Když cvičím, jsem “majime” 真面目(vážný, pilný, upřímný). Nejsem tu pro to, abych učil nebo pomáhal mému partnerovi radami, ale spíše se napojil a učil se skrze tělo a ducha. Mluvení zasahuje do rozvoje větší citlivosti a pravého napojení se sebou samým, s vaším partnerem a prostředím. Proto zavřete pusu a cvičte!

Během Keiko, může být trocha mluvení ale spíše více naslouchání celým vaším bytím. Trénink je bolest s krví a potem. Smích je také dobrý. Udržuje vašeho ducha, i když je pod velkým stresem z tréninku. Pomáhá vám stále pokračovat. Jak říká Nagato Sensei “Pokud neznáte bolest, ukážu vám bolest.“ Pokud je trénink bolestivý, nebude při něm moc rozhovorů. Lol.

Když jsem v Japonsku, jsem tam kvůli studiu. Pokud jsem trochu odtažitý, pak víte proč. Prosím vzpomeňte si na to, když jste zde, váš partner je vám roven. Jsme buyu. Nicméně, musíte chápat, že respektovat starší studenty je také důležité a podle toho se musíme chovat. Nagato Sensei řekl, že v dojo není demokracie. Vyváženost a ocenění toho, co říkám může být pochopena pouze skrze přímé a dlouhodobé zkušenosti s otevřeným srdcem.

Existují ti, se stejně vysokým stupněm, ale nemající stejné zkušenosti, pochopení nebo dovednosti. Někteří berou svůj stupeň/titul trochu moc doslovně a jsou jím zaslepeni nebo popírají své skutečné schopnosti. Plně děkuji, že jsou Shihani, kteří stále cvičí pod Shihany, protože opravdu ví, na jakém jsou stupni a jaké jsou jejich dovednosti. Ti, kteří to neví, jak jsem již zmínil, špatně chápou titul jim propůjčený a nedokážou zachovat harmonii.

Je to jako překládání.  Pokud má někdo pravidelně potíže a nedovede pochopit 50% toho, co je řečeno, měli by se s tím smířit a předat práci někomu jinému. Dojde tak na hrdost a znalost vlastních slabých míst. Vzpomínám si jak mi Nagato Sensei říkal „Nebuď moc pyšný na to, co jsi dokázal“ a „Můžeš být mistr, jen se nestaň Tengu.“ Tyto lekce pokračují v mé mysli, abych zajistil, že zůstanu na správné cestě a neztratím se sám v sobě.

Cítíte, jak slova řečená v dojo občas rezonují hluboko ve vás, jako když k vám mluví učitel? Pokud ano, má rada je naslouchat jim. Tato slova jsou pro váš růst a probuzení. Někdy je to nepohodlné je přijmout. Pokud nemáte takové okamžiky při tréninku, možná nejste otevření pro růst nebo se bojíte přijmout to, čím jste, ne vždy dokonalí, ne vždy máte pravdu. Tak se probuďte! V Japonsku se cítím příjemně i nepříjemně během vyučování. Jsem “majime” nebo upřímný, jak zde píši. Je mi jedno, že zde odhaluji svou pravdu. Vídám mnoho lidí skrývajících se před svou pravdou nebo před tím, aby je oslovila. To není problém, ale opravdový růst chce odvahu ponořit se hlouběji do svých slabin. Tohle je budo.

Viděl jsem lidi doslova utéct a zmizet, když dosáhli určitého stupně ve svém tréninku. To je přesně opak toho, co by měli udělat. Měli by pokračovat a vytrvat v tréninku. Pokud ne, bude pro ně velmi těžké se vrátit. Většina to nezvládne. Zdá se, že je to lidská přirozenost.

Studujeme, abychom se zbavili slabých míst nebo jak nedávno řekl Nagato Sensei, „abychom zakryli naše díry.“ Někteří lidé považují upřímnost za slabost. To je chyba. Je to naopak. Pokud nejste upřímní, když studujete budo, obrátí se to proti vám v dlouhodobém horizontu. Výsledek vždy poznáte až za čas.

Ujistěte se, že jste schopni zůstat sami sebou vědouc, že čím lépe cvičíte, tím více porozumíte budo a odhalíte život. Ostatní to uvidí a nebudou mít jinou možnost než to respektovat nebo to závidět.

Musíme být schopni jednat podle toho, co říkáme.


To je bufu Ikkan 武風一番.
Duncan
南虎

https://www.facebook.com/BujinkanTasmaniaTokuBuRyuSuiDojo/posts/1677601995616130