Kyojutsu ( kiojitsu ) - manipulace s pravdou a lží

16.01.2017 14:21

Kyojutsu ( kiojitsu ) - manipulace s pravdou a lží

Pravděpodobně nejdůležitější umění, které určuje ninjovský princip jednání a odlišuje jej od běžných vyzvědačů, vojáků a bojovníků, je kyojitsu (nebo kiojitsu ), často překládán, jako „umění klamu“. Nicméně pokud nahlížíme na ninjutsu z taoistického pohledu, který měl velký vliv na filozofii „nočních bojovníků“, bylo by správné přeložit ho jako „předkládání pravdy jako lži a lži jako pravdy“. Dvě slabiky tvořící slovo „kyojitsu“ označují jednotlivě „lež“( Kyo ) a „pravdu“ ( jitsu ) a jejich použití spolu je prakticky totožné s proslulou dualistickou koncepcí „Yin a Yang“(japonsky „in – yo“).Vedle „kyojitsu“ je slovo „Kyojutsu“ často používáno k popisu schopnosti manipulovat pravdou. Nejedná se o omyl v přepisu, jak můžeme často vidět v amerických filmech a literatuře na příkladech jako „Ninjitsu“nebo „jiu –jitsu“ , je to úplné nahrazení druhé slabiky typickým znakem „jutsu“ znamenajícím „dovednost, umění“. Tak se „Kyojutsu“ stává opravdovým „uměním klamu“.Ale proč se kyojitsu stalo tak významným konceptem pro ninji? S největší pravděpodobností neuvidíte ve filmech a knihách o ninjích vůbec nic než podvod, a slovo „kyojitsu“samo o sobě nacházíme mnohem méně často než například „Genjutsu“ nebo „Taijutsu“ (jedna z mála výjimek je kyojitsu tenkan ho v Bujinkanu).Jde o to, že iluze, na jejíž tvorbu je kyojitsu zaměřeno, naplňuje historii ninjutsu od nejstarších dob, až do přítomného okamžiku. Když už mluvíme o iluzi, nemáme na mysli duchy a vize vyvolané lstivými Shugenja, ale četné mýty, pověsti a zveličování, která provázela shinobi po celou jejich historii.Základním principem kyojitsu je uvrhnout nepřítele do jiného světa, kde je již předem určeno jeho chování tak, jak ninja odhadl. Způsob, jakým toto uvržení probíhá, závisí jen na rozsahu řízených operací a použité technologii. V souboji bude stačit jen jeden falešný švih, v útoku na zákopem obehnaný tábor je zapotřebí oheň odvádějící pozornost, v boji mezi dvěma armádami pomůže iluze přijíždějících posil. I při předávání znalostí napříč generacemi, ve svých metodách a obsahu byly použity prvky kyojitsu . Například přece víme, že ninja neměl žádnou nadpřirozenou moc. Nebo je to jinak?…Tato nejednoznačnost, nebo naopak přemrštěná jistota nějaké skutečnosti, v tom spočívá síla kyojitsu. Zatímco nepřítel je posedlý iluzí, plánováním a váháním, je pro ninju splynutí s obecným proudem událostí vše, na čem záleží.Rozsah Kyojutsu můžeme ukázat na příkladu ze současnosti. Jen velmi málo ze stovek tisíc zájemců o ninjutsu po celém světě může s jistotou říci něco přesného o ninjích. Vznik shinobi, jejich zbraně, hrdinové a vůdci, umění a schopnosti - téměř vše se dá zpochybnit. V současné době se kterákoli z četných škol „starých ninja mistrů“ může kdykoliv ukázat jako další McDōjō, stejně jako opravdový útržek starověkého vědění. Každý rok se historici stále více věnují zkoumání shinobi světa, ale zůstává otázkou, zda budou kdy schopni překonat dědictví prastarého umění „manipulovat pravdu“.

Překlad textu:  https://mitsumono.org/arts/32-kyojutsu/