Já jsem vesmír a tak i vy jste!

19.03.2018 10:48
 

Já jsem vesmír a tak i vy jste!

Během tréninku, Hatsumi Sensei mluvil o “Ningen Kûkan Tsunagaru.” Existuje zde spojení mezi lidstvem a Kūkan. (1)

Řekl nám, abychom „nechali božství se projevit skrze nás.“ Někteří z vás se mohou bouřit při slově „božství,“ ale berte ho v Shintō nebo Taoistickém významu „Přírody.“ Tato „božská příroda je Dōkyō, japonském v Taoismu.

Přirozenost vyjadřujeme skrze naše těla, protože lidé a prázdnota jsou stejné povahy. Věda to vysvětluje ve více přijatelných termínech. „Kolem 99 procent vašeho těla tvoří atomy vodíku, dusíku a kyslíku. Obsahujete také mnohem menší množství dalších prvků, které jsou nezbytné pro život. Většina buněk ve vašem těle se obměňuje každých sedm až patnáct let. Mnoho z částic, které tyto buňky tvoří, existuje již miliony milénií. Atomy vodíku ve vás, se vyrobily při velkém třesku. A uhlík, dusík a atomy kyslíku, se vytvořili v hořících hvězdách. Těžké prvky ve vás, byly stvořeny v explodujících hvězdách.“ (3)

To znamená, že jsme od přírody prázdní. Pokud se soustředíme na to, co z nás dělá nás, budeme velmi drobní. „Pokud by jádra atomů byla velikosti lískového ořechu, atom by byl velikosti baseballového stadionu. Pokud bychom odstranili prázdný prostor uvnitř našich atomů, každý bychom byli schopni se vejít do částečky prachu. A celý lidský druh by se vešel objemem do kostky cukru.“ (4)

Naše tělo se neliší od hvězd ve vesmíru. Jsme stejné povahy. Z toho důvodu Kûkan uvnitř nás je jako Kûkan ve vesmíru. Když přijmeme tohle, pochopíme, že lidstvo a Kûkan jsou propojené. Můžeme kontrolovat útočníka, protože on i my jsme částí stejného vesmíru, složeném ze stejných prvků.

“Kagenmi,” minulost, přítomnost a budoucnost (5) neexistují. Vše se děje ve stejný okamžik. „Čas sám o sobě neexistuje,“ řekl Sensei během výuky.

Když Uke útočí, můžeme ho kontrolovat, protože není žádný rozdíl mezi ním, námi, vesmírem. Pro vyjádření toho, Sensei použil slova “Kako, Genzai, Mirai.” (6) To dává hlubší význam Kagenmi. Dá se to přečíst, jako „minulost už není, přítomnost existuje a budoucnost je nařadě.“ V boji se vše děje ve stejný okamžik. Co uběhlo, co se děje a co přijde, je propletené. Jsou jedním, protože Čas, jak ho vidíme, ve skutečnosti neexistuje.

Shintō to vyjadřuje jako “Nakaima.” (7) Já upřednostňuji Nakaima, jako Zenové pojetí „zde a teď,“ protože ukazuje pomíjivost okamžiku. Když zaútočíte na Hatsumi Senseie, to je to, jak se cítíte. On používá pouze jeden prst k vaší kontrole. A použije ho jako Shiten (8), střed otáčení (pilíř), k vašemu pozastavení v čase a prostoru. S tímto jedním prstem jako pilířem, je Uke podepřen v beztížném stavu ve vzduchu.

Mnoho jeho Uke říká, že Sensei se pohne dříve, než přijde skutečný útok. To je mimořádný Yûgen (9), protože když Uke zjistí, co se stalo, nemůže už změnit svůj postup. Senseiovo načasování a vzdálenost, jsou vždy dokonalé; jeho protivníci jsou ztraceni ve váhání. To, co vidí je tak nádherné, že to mohou pouze sledovat rozvíjet se před jejich očima a zemřít. Je to jako klouzat se po ledě. Nemůžete nic učinit, abyste předešli srážce. Můžete pouze sledovat, jak se to stane.

Prohrajeme boj ještě před útokem, protože přemýšlíme, místo abychom se přizpůsobili situaci. To je, jak nás Sensei kontroluje tak rychle. Protože věříme svým smyslům, nechápeme to, že jsme také součástí vesmíru. Kdybychom napodobili Dacarta, mohli bychom říci „Myslím, tedy jsem poražen!“

Každý člověk je součástí vesmíru. Prostor v nás souzní s prostorem kolem nás. Jsme vším a zároveň ničím. Pravá esence Mutō Dori je o kontrole a myšlení není cesta, po které se chcete vydat.

My                                                                 jsme                                                    vesmír!

____________________
1. 人間空間繋, Ningen Kûkan Tsunagaru: lidské bytí; osoba; člověk; lidský druh; lidstvo + prostor; místo; vzdušný prostor + být spojeni dohromady; být propojeni s; být vázáni.


2. 道教, Dōkyō: Taoismus je filosofický a náboženský směr, který vyzdvihuje žití v harmonii s Tao. Termín Tao (nebo Dao, záleží na romanizaci použitého systému) původně znamená „způsob,“ „cesta,“ nebo „princip,“ a dá se nalézt i v čínských filosofiích a náboženstvích odlišných od Taoismu. V Taoismu, nicméně, Tao naznačuje metafyzickou sílu, která je nakonec nevyhnutelná: “Tao, které se dá popsat, není věčné Tao.“


3. https://www.symmetrymagazine.org/article/the-particle-physics-of-you


4. https://www.sciencealert.com/99-9999999-of-your-body-is-empty-space


5. 過現未, Kagenmi: minulost, přítomnost a budoucnost; tři dočasné stavy existence.


6. 過去現在未来, Kako, Genzai, Mirai: minulost, přítomnost a budoucnost


7. 中今, Nakaima: přítomnost, střed teď, (speciálně jako privilegovaný okamžik ve věčnosti)

8. 支点, Shiten: pilíř

9. 幽玄, Yûgen: jemná ladnost; skrytá krása; tajemná hloubka; elegantní jednoduchost; jemné a hluboké. To bylo téma, které jsme studovali v roce 2004. Naučili jsme se hýbat jemně před Ukem. Přesně v momentu, kdy se Uke rozhodne, ale ještě se nepohl.

https://kumablog.org/2018/03/09/i-am-the-universe/