Gojou 悟宝

05.03.2018 11:45

Gojou 悟宝

Soke se zmiňoval o Gojou 悟宝.

Gojou představuje pět mravních kódů, které by měla dodržovat lidská bytost v Konfucia nismu. Tokugawský Shogunát přijal Konfucianismus za oficiální ideologii. Z toho důvodu se Gojou stalo etickým standardem samurajů. Je to také pět hodnot představovaných pěti záhyby na přední straně hakamy.

Fumetsu no Fuse
滅の不施
Věčné dávání

Mamichi no Jikai
真道の持戒 
Slib pravé cesty

Shizen no Ninniku
自然の忍にく
Přirozené odhodlání

Shizen no Choetsu
自然の超越
Transcendence přírody (smyslový přesah)

Komyou no Satori
光明の悟り  
Osvětlení probuzení (osvícení)

Jednou mi řekl Nagato Dai Shihan příběh o Fumetsu no Fuse. Byl jeden mnich, který byl pyšný na svou schopnost nezištně nekonečně dávat. Když se to doslechl, přišel k němu muž a řekl, “Chtěl bych vaše ucho, prosím.“ Mnich se na něj podíval, uřízl si ucho a dal mu ho. Muž s ho vzal a když se otočil a odcházel, hodil ho do křoví!

Tyto zásady jsou dány jako pomoc těm, kteří rozvíjí vyvážený život. Pokud (jako cokoli) se rozvíjíte nevyváženým způsobem, ztratíte schopnost rozlišit správné od špatného a žít ve společnosti v harmonii se sebou a ostatními. Rozvoj vyváženým způsobem vám také umožní vidět pravdu a klam, který leží všude kolem nás. Také minimalizuje šanci, že s ní někdo manipuluje.

南虎 Jižní Tygr

https://www.facebook.com/BujinkanTasmaniaTokuBuRyuSuiDojo/photos/a.617089088334098.1073741829.461382073904801/1672422386134091/?type=3