Efektivní Trénink

21.02.2018 10:00

Efektivní Trénink

Phil Legare

Jsme tím, co opakovaně provádíme. Dokonalost tedy není nějaký čin, ale zvyk.” Aristoteles

Aby byl efektivní pod nátlakem, po celý čas a s omezenou praxí, trénink musí následovat tři základní principy. Musí být:

Opakovatelný-trénink může být opakovaný pod tlakem bez mnoha naučených dovedností. Jednoduchý pohyb (ne komplexní), účinný a přirozený. Naše tréninková metoda staví na sobě, jak postupujeme skrz jednotlivé části. Musíme neustále hodnotit odhad, plán a záměr během jednotlivé části, tak až je tato mantra hluboce vštípena do vašeho mozku, že ať se děje cokoli, může být zpřístupněna.

Zapamatovatelný-trénink musí být „dobrou“ vzpomínkou utvořenou v mozku. Student rozvíjí dobré vzpomínky z tréninku, které jak ví, budou pracovat pod tlakem. Prostřednictvím tréninku založeném na možnostech a postupných zkouškách, studen vytváří pozitivní vzpomínky, že techniky které se naučil, pracují. To přesvědčí zadní mozek, aby nezapojil a neuvolnil kontrolu mozkové kůry, kde jsou uloženy vzpomínky. Zadní mozek je nejstarší část mozku, a ačkoli je silná a rychlá, není schopná řešit problémy nebo aplikovat racionální flexibilní myšlení na dynamické situace. Zadní mozek se pouze zabývá přežitím, ale jeho reakce jsou extrémně omezeny na boj, únik nebo ztuhnutí. Tyto tři omezené reakce nejsou vždy nejlepším řešením pro každodenní ohrožení.

Dobré vzpomínky také pomáhají udržet limbický systém pod kontrolou. Trénink na rozpoznání a reakci na násilné situace pod tlakem, umožní studentovi zůstat klidný a omezit efekt adrenalinu, zúženého zorného pole a emočního šoku, když se dostanete do násilné situace. Limbický systém, i když extrémně rychlý na reakci, je jen o hormonech, emocích a egu. Nezajímá se o etické a právní důsledky násilné situace. Limbický systém reaguje na stres emocemi závislými na stresu, zuřivosti, nejistotě, egu, lásce, atd. Tyto emocionální reakce nejsou vždy nejlepším řešením situace.

Mozková kůra nám dává nejlepší šanci zvítězit ve všech třech bitvách (fyzické, právní a morální). Zvítězí ve fyzické bitvě, protože dokáže řešit problém mimo situaci. Zvítězí v právní bitvě rozvinutím množstvím vhodných možností (plánů) a výběrem jednoho. Zvítězí v morální (etické) bitvě poskytnutím individuálního klidu mysli za použití myslícího mozku a ne emocionálního či primitivního mozku, k výběru přiměřené akce. Nejlepší způsob, jak zaměstnat mozkovou kůru je se vyzbrojit skvělými vzpomínkami, které ovládají jak zadní, tak limbický mozek.

Trvale udržitelný-trénink může být prováděn kdykoli, nezáleží na vašich fyzických schopnostech nebo věku. To, co se naučíte během jednoho kurzu, zůstane studentovi napořád. Stane se student lepším s další praxí a osvěžovacím tréninkem – samozřejmě. Čím více student cvičí a testuje pod tlakem, tím lepší a hlubší má vzpomínky a déle udrží tréninkové principy. Nicméně když se učí správně, tj. učí se jednoduše, přirozený pohyb: hodnotit odhad, plán a záměr během tréninku; a vytváří silné vzpomínky úspěchu; exponenciálně zvyšuje dlouhodobou udržitelnost tréninku.

Jeden příklad těchto principů tréninku, který se používá po celou dobu vojny, je trénink výsadkářů. Nejprve jste týden na zemi, abyste pracovali na základech a rozvinutí dovedností. Druhý týden je týdnem Věže, kde se učíte rozvíjet základy, které jste se naučili pod tlakem, pro počátky vybudování silných vzpomínek na trénink. Skákací týden začíná pár hladkými seskoky (bez vybavení) se zvyšujícím se tlakem v podobě přidávaného vybavení a jedním nočním seskokem. Na závěr trénink kulminuje absolvováním ceremoniálu k uchování pozitivní vzpomínky na tréninkový kemp.

https://takaseigi.com/effective-training/