Dobrotivé srdce

26.04.2019 10:16

„Takamatsu Sensei jednou napsal článek do Tokyo Sports. V něm mluvil o důležitosti mít laskavé srdce. Je to pouze péčí o toto laskavé srdce, jak můžete být schopni získat dobro z Budo. Ti, co nepečují o toto srdce, nesou místo toho dychtící srdce – srdce s temnější stranou. Musíte trénovat tak, abyste se zbavili všeho, co je dychtící a temné. Musíte svléci všechny vaše zlozvyky, až pak zůstane jen opravdová laskavost. Je to jen skrze správný trénink, jak můžete získat tohle laskavé srdce, tak prosím trénujte dobře.“
„Lidé nemohou existovat pouze sami. Jsou spojeni se vším. Ti, kteří se pokoušejí existovat pouze sami, nemohou nikdy uspět. Lidé musí spolupracovat. Toto je učení o kurai-dori (být si vědom svého okolí, abychom byli schopni použít to, co je dostupné.) Trénovat, jako členové teamu, například, je dalším skvělým způsobem jak vylepšit vaše kurai-dori.“
„Zaměření se na techniky je věcí minulosti. Teď se Bujinkan zaměřuje na něco rozsáhlejšího…. Je to studium lidskosti. To, co děláme je velmi důležité pro svět. v těchto časech změny, bude naše Budo sloužit jako větší dobro. Je životně důležité, abyste se vrátili do svých zemí a ukázali pravou tvář Budo.“
„Není nic špatného na smíchání Budo a peněz. Problémy v minulosti pramenily z lidí, kteří dali větší váhu na peníze než na Bodo a to vyústilo do jistých nešťastných situací. Je dobře, že ti, kteří se zajímají o peníze, se brzo unaví tréninkem a jdou si vlastní cestou. To zanechá pouze dobré lidi, ty, kteří chtějí trénovat. To je, proč je Bujinkan v pohodě, dle mého mínění. A to je proč Bujinkan nepotřebuje již růst více. Pokud trénujete správně, peníze vás budou následovat, stejně jako cokoli jiného v životě. Nicméně musíte být nejdřív čistého srdce, abyste sklidili tato výhody.“