Dá si někdo skydiving?

05.04.2018 09:03

Dá si někdo skydiving?

V těchto dnech to je přesně pocit, který mám, když trénuji v Honbu. Když padáte volným pádem, máte tento neuvěřitelný pocit pádu uvnitř vašeho pádu. Je to jako být ve víru. Pád se jeví jako nekonečný, jako padání do nekonečného fraktálu. Pokud jste měli možnost to zažít, víte, co tím myslím. Rychlost se zvyšuje a vy cítíte, jak padáte uvnitř svého pádu, dokud nedosáhnete konečné rychlosti.

Je to jako Kūkan; je to součástí Ūchū, Vesmíru. (1)(2) Splyňte s tímto přirozeným aspektem a staňte se součástí Kūkan. Pokud si myslíte, že dovedete ovlivnit vesmír, tak se mýlíte! Můžete cítit Jūryoku, gravitaci, na Zemi (Chi úroveň), ale to existuje všude v celém vesmíru (Ten). Jako součást Kūkan, má Tori kontrolu (Jin úroveň). To je Tenchijin 2018! (3)

Existuje široký vztah mezi Lidstvem a Kūkan. Sensei řekl, “Ningen to Kūkan Tsunagaru,” „Lidstvo a prostor jsou propojené.“ (4)(5) Pokud se spojíte se svým vlastním vnitřním Kūkan, jste součástí celku. Waza jsou jen prostředky k dosažení dokonalé kontroly. Jak je vše ve vesmíru spojené, musíme pouze použít tento feeling a volně se pohybovat. Nic, co děláme, není důležité, jediná věc na které záleží, je přirozené plynutí. Sensei neprovádí žádné Waza, on pouze kontroluje. Kontrolu používá na útočníka, ale také na situaci, prostor a na sebe. Pokud umíte kontrolovat váš prostor, pak je zbytek přirozený, protože se pohybujete v harmonii se silami vesmíru.

Kūkan je prostor mezi, uvnitř, kolem Toriho a Ukeho. Je to jediné místo, kde jste. Napojení ke Kūkan se pohybujeme do přirozeného a silného proudu, který nás obklopuje. Naše úmysly, naše ochota něco udělat, brání přirozenému projevu Života. Hatsumi Sensei provádí své pohyby bez myšlení. Nemá také žádný záměr a je vždy v souladu s vesmírem. Nechává věci se stát. Ale Uke, polapený v „Já chci zaútočit,“ zaslepený svými úmysly nemůže vidět, že se blíží jeho porážka. Pomocí nebojování, “Tatakai Wa Janai,” jsi v jednotě se všemi věcmi a Uke je tvá hračka. (6) To je, proč je systém Bujinkanu o míru, ne o válce.

Miluji Sci-fi a moje poslední věta mi připomněla konec jedné knihy, “2001, a Space Odyssey” od Arthura C. Clarka. „a dítě hvězd porozumělo tomu, že vesmír je jeho hračka.“ To je, co by měli Dai Shihani dělat: hrát si s vesmírem.

Tento rok je Muto Dori s důrazem na spravedlnost a mír. Phil Legare na svém blogu napsal: „ Zeptal jsem se Sōkeho jestli má nějaké pokyny nebo rady pro Dai Shihany pro nová rok 2018. On řekl, Spravedlnost a Mír. Sensei si přál, aby všichni Dai Shihani přinesli Spravedlnost a Mír do svých vlastních zemí. Poznamenal, že teď máme Dai Shihany v 55 zemích po celém světě a stále přibývají. Sōke řekl, že každý Dai Shihan si musí uvědomit svou cestu vpřed Spravedlností a Mírem. Doufá, že budou podporovat stejnou dobrou vůli ve svých zemích a ve svých skupinách. Honbu trénink je stále pro každého Mutō dori, Kontrola a Bez síly. Je zde ale také důraz na pět cností Buddhy: Gojō.” (7)

Poté on (Dítě hvězd) čekal, srovnal si své myšlenky a uvažoval nad svými stále nevyzkoušenými silami. Ačkoli byl pánem světa, nebyl si úplně jist tím, co bude dělat dál. Ale on něco vymyslí.“ ― Arthur C. Clarke, 2001: A Space Odyssey
_____________________
1. 空間, Kūkan: Prostor. Prostor je nekonečný, trojrozměrný rozsah, ve kterém objekty a události nastanou a mají relativní polohu a směr. Fyzický prostor je často koncipován ve třech lineárních rozměrech, ačkoli moderní fyzici to s časem obvykle považují za součást nekonečného čtyřrozměrného kontinua známého jako časoprostor.

2. 宇宙, Ūchū: vesmír. Vesmír je obecně definován jako souhrn všeho, co existuje, včetně veškeré hmoty a energie, planet, hvězd, galaxií a obsahu mezigalaktického prostoru. Definice a použití se liší, a podobné pojmy zahrnují vesmír, svět a přírodu.

3. 人間, Ningen: lidská bytost; osoba; muž; lidstvo; lidstvo
4. 繋がる, Tsunagaru: být svázán; být spojen; být připojen; být ve vztahu
5. 戦いわじゃない, Tatakai Wa Janai: Neexistuje žádný boj.
6. 重力, Jūryoku: Gravitace je přirozený jev, kterým fyzická těla přitahují sílou úměrnou jejich hmotě. Gravitace je nejznámější jako hybná síla, která dává váhu předmětům s hmotou a způsobuje, že padají na zem při volném pádu. Gravitace způsobuje, že rozptýlená hmota se spojí a zůstane spojená, a tak se vysvětluje existence Země, Slunce a většiny makroskopických objektů ve vesmíru.
7. The Gojō jsou:
滅の不施, Fumetsu no Fuse, nekonečné dávání
真道の持戒, Mamichi no Jikai, povědomí, pravá cesta sebeúcty
自然の忍にく, Shizen no Ninniku, vytrvalost, tolerance
光明の悟り, Komyō no Satori, světlo osvícení
自然の超越, Shizen no Choetsu, přirozené překročení běžných hranic

Arnaud COUSERGUE

Source : https://kumablog.org/2018/03/06/skydiving-anyone/