無心 Mu Shin - Nemyšlení

09.08.2017 11:07

Shawn Gray

無心 Mu Shin - Nemyšlení

Japonské slovo “Mushin” se často překládá jako “Žádná mysl” nebo “Žádné srdce“. To je příliš doslovný překlad těchto dvou znaků a může být zavádějící – může nepřímo říkat, že je dotyčný “bezduchý” nebo “bezcitný”. Nicméně v souvislosti s meditací a bojovými uměními by byl vhodnější výklad “oproštěn od myšlení”. Vskutku, Bujinkan grandmaster Hatsumi Sensei je znám tím, že často nabádá žáky k “Nemyšlení!” Pro mnoho lidí by to mohlo znít zmateně. Jak můžete cokoli dělat bez myšlení?
 
Jako lidské bytosti máme sklony v nitru myslet stejným způsobem, jako mluvíme nahlas. Když vidíme chlupaté, čtyřnohé zvíře, náš mozek si sám pro sebe řekne, „Podívej pes.“ Používáme sami pro sebe slova, která jsme se naučili k popisu toho, co vidíme. Mluvíme takto k sobě nepřetržitě, stále udržujíc nepřetržitý vnitřní komentář ke všemu, co se děje, po celý den, jako kdyby byla tato slova nezbytná pro naši existenci. A v příliš doslovném způsobu používáme slova k „vykouzlení“ našeho světa pro sebe sama. Tato „kouzla“ vytvářejí naší realitu – používáme je pro komponování a udržování výkladu světa kolem nás. „Vymýšlíme“ existenci našeho světa a náš vnitřní výklad tíhne k tomu se stát naší vnější realitou. (Všechny zákony, které formují strukturu našich společností, jsou složeny ze slov, na jejichž významech se více či méně shodneme.)

Mu Shin je utišení tohoto vnitřního rozhovoru a z toho plynoucí zkušenost, která je osvobozená od myšlení. Je to jednoduše sledování bez jakéhokoli komentáře toho, co sledujeme, pomocí mysli. Je to jednoduše uvědomování si toho, co se děje, bez jakéhokoli pokusu popsat to, co se děje, bez vnitřního dialogu se vztahem k tomu, co je pozorováno.

Jedna z nejzákladnějších meditačních praktik je jednoduše sedět a pozorovat nádech a výdech. Nepokoušet se přimět dýchat podle pravidelného vzoru, nepokoušet se dýchat obzvlášť hluboce, nesnažit se dělat cokoli. Jen sedět a pozorovat dech. Pokaždé když myšlenka-slovo začíná přicházet, okamžitě se znovu zaměřte na dech. Tohle je dobrý způsob, jak začít praktikovat Mu Shin – přinutí vás to být zde a teď, protože potřebujete zůstat soustředění na to, co se děje s vaším tělem, raději než myslet na cokoli jiného: co budete dnes dělat, co se už stalo nebo třeba na meditační praxi samotnou. Cvičení po vás jednoduše vyžaduje vnímat sebe sama dýchajíc bez přemýšlení, rozebírání, popisování a vracení se k tomu. Tímto způsobem vás to učí opravdu být „v přítomném okamžiku.“

Takovéto cvičení i po relativně krátkou dobu každý den (stačí 5 minut), umí být velmi vděčnou činností, pokud je praktikováno důsledně. Jak vaše Mushin svaly rostou, můžete prodlužovat čas a použít růženec nebo jiný prostředek pro udržování přehledu kolikrát bylo vaše soustředění porušeno (kolikrát jste se přistihli při „myšlení“). To vám dovolí pozorovat vaše pokroky. Jak se vaše doba Mushin prodlužuje, stane se přirozeně hlubší a vy začněte zažívat pravé Ticho. Toto Ticho hluboko uvnitř má svůj vlastní Hlas (bezeslovný, jak by měl být) a tento Hlas vás něco naučí – je to pravá pobídka Duše, Hlas Pravého Sama Sebe.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155435057971093&set=a.173870776092.161310.537381092&type=3